हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
१६२१. चाैंथाे याेजनाकाे अा.ब. २०७३/७४ र २०७४/७५ काे प्रगति विवरण बारे । परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-०६-१७
 
१६२२. जिल्ला समन्वय समितिको नाममा रहेको रकमको विवरण सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-०६-१५
 
१६२३. लेखापरीक्षकहरुकाे सूचीकृत सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७५-०६-१५
 
१६२४. संशाेधित नेपाल गुणस्तर ४० सम्बन्धमा - श्री सबै विभागहरु / सबै स्थानीय तहहरु । परिपत्र/निर्देशन विकास सहायता समन्वय शाखा २०७५-०६-१४
 
१६२५. नमूना कानून सम्बन्धमा - श्री प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूहरु (गाउँपालिका/नगरपालिका) सबै । परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७५-०६-१४
 
१६२६. सूचना ! परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७५-०६-११
 
१६२७. तुइन दुर्घटना प्रभावित व्यतिको उद्दार तथा सहायता कोष संचालन नि. २०२५ जानकारी तथा कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (उल्लेखित सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-०६-११
 
१६२८. न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु । परिपत्र/निर्देशन विकास सहायता समन्वय शाखा २०७५-०६-११
 
१६२९. काेषकाे रकम खर्च नगर्ने सम्बन्धमा - श्री जिल्ला समन्वय समितिकाे कार्यालय, सबै । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-०६-१०
 
१६३०. विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि अन्तरास्ट्रिय दिवस (IDDR, 2018) मनाउने सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तह सबै । परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७५-०६-१०
 
१६३१. गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड - श्री (प्रदेश सरकार/ नगरपालिका/ गाउँपालिका) हरु सबै । परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७५-०६-१०
 
१६३२. भवन आचार संहिता कार्यान्वयन सम्बन्धमा - श्री महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका/ जिल्ला समन्वय समितिहरु सबै । परिपत्र/निर्देशन विकास सहायता समन्वय शाखा २०७५-०६-०५
 
१६३३. निर्माण सामाग्री ढुवानी सम्बन्धमा - श्री महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका/ जिल्ला समन्वय समितिकाे कार्यालय सबै । परिपत्र/निर्देशन विकास सहायता समन्वय शाखा २०७५-०६-०५
 
१६३४. भवन आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७५-०६-०५
 
१६३५. सरसफाई व्यवस्थाको सम्बन्धमा । (श्री काठमाडौँ महानगरपालिका) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-०६-०५
 
जम्मा १७४४ मध्ये १६२१ देखि १६३५ सम्मका अभिलेखहरु