हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
१६. अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा परिपत्र/निर्देशन सूचना तथा प्रविधि शाखा २०८१-०२-१७
 
१७. अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा परिपत्र/निर्देशन सूचना तथा प्रविधि शाखा २०८१-०२-१७
 
१८. आयोगको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८१-०२-०२
 
१९. जानकारी सम्बन्धमा (सबै स्थानीय तह) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८१-०२-०१
 
२०. परिपत्र (प्रदेश तथा स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८१-०२-०१
 
२१. स्थानीय तहको प्रगति अनुगमन प्रणालीको समुद्घाटन समाराेहमा उपस्थिति सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८१-०१-१८
 
२२. निशुल्क उपचारका लागि सिफारिस सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८१-०१-१८
 
२३. जानकारी सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८१-०१-१७
 
२४. स्थानीय पुर्वाधार सहयोग कार्यक्रम (LISP ) सञ्‍चालनको लागि स्थानीय तह छनौट सम्बन्धी आशयपत्र आव्हानको सूचना परिपत्र/निर्देशन विकास सहायता समन्वय शाखा २०८१-०१-१७
 
२५. अभिमुखिकरण तालिम सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८१-०१-१६
 
२६. जानकारी सम्बन्धमा (सबै स्थानीय तह) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८१-०१-१३
 
२७. सम्वत् २०८१ वैशाख १५ मा हुने उपनिर्वाचनका लागि सुरक्षा प्रबन्ध सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०८०-१२-३०
 
२८. २०८१ बैशाख १५ मा हुने उपनिर्वाचनका लागि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित जिल्ला / स्थानीय तह ) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-१२-२७
 
२९. स्थानीय तहको सडक अवस्था बारे । (श्री जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०८०-१२-२०
 
३०. विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (श्री जिल्ला समन्वय समिति सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-१२-२०
 
जम्मा १७२९ मध्ये १६ देखि ३० सम्मका अभिलेखहरु