साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ News Archive
Clear
क्रस सुचनाको शिर्षक सुचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
१६. विवरण सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकाय / शाखाहरु सबै ) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७७-३-११
 
१७. राष्ट्रिय भिटामिन 'ए' कार्यक्रमको लागि समन्वय गरिदिने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-३-१०
 
१८. प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव सहित छलफलमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा । (श्री TR Upadhya & Co., लालदरबार काठमान्डौ ।) सूचना/समाचार आर्थिक प्रशासन शाखा २०७७-३-९
 
१९. स्थानीय तहसँग सम्बन्धित सुझाव कार्यान्वयन प्रगति सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै ७५३) परिपत्र/निर्देशन सूचना तथा प्रविधि शाखा २०७७-३-९
 
२०. स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावलीको तेस्रो संशोधन सम्बन्धमा । (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, गाउपालिका / नगरपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-३-८
 
२१. लोक सेवा आयोगबाट सिफारिश भई आउनु भएका कर्मचारीहरुलाई कामकाज गर्न तोकिएको सूचना सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७७-३-७
 
२२. जानकारी सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु (तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम लागु भएका सबै)) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७७-३-७
 
२३. नगर / गाँउसभामा बजेट पेश भएको विवरण पठाउने सम्बन्धमा। (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-३-७
 
२४. जानकारी सम्बन्धमा । सूचना/समाचार अन्य निकाय २०७७-३-५
 
२५. श:सर्त अनुदानका कार्यक्रमहरुको लागत साझेदारी सम्बन्धमा । (श्री स्थानीयतहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७७-३-५
 
२६. नेपाल सरकार निशान छाप । सूचना/समाचार मन्त्रालय २०७७-३-५
 
२७. शोक वक्तव्य । सूचना/समाचार मन्त्रालय २०७७-३-२
 
२८. नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् मिति २०७७।०२।२८ को निर्णय । परिपत्र/निर्देशन संघीय मामिला महाशाखा २०७७-३-१
 
२९. शोक वक्तव्य सूचना/समाचार मन्त्रालय २०७७-२-३२
 
३०. सरकारी कार्यालय दुई सिफ्टमा संचालन गर्ने सम्बन्धी सूचना सूचना/समाचार मन्त्रालय २०७७-२-३२
 
Showing 16 to 30 of 991 records