साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ News Archive
Clear
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
१६. निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७९-१०-२७
 
१७. अभिमुखीकरण तालिम सम्बन्धमा । (नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जावलाखेल ललितपुर) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-१०-२६
 
१८. परिपत्र सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७९-१०-२६
 
१९. प्रगति विवरण सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७९-१०-२६
 
२०. निरोगिताको प्रमाणपत्र र शपथ ग्रहण पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७९-१०-२३
 
२१. भगिनी सम्बन्ध अभिलेखिकरण सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन विकास सहायता समन्वय शाखा २०७९-१०-२२
 
२२. अनुदान सम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७९-१०-२२
 
२३. खर्च कटौती तथा बजेट रोक्का सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-१०-२०
 
२४. झो.पु. मागको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७९-१०-१६
 
२५. अध्ययन / तालिम छात्रवृत्तिका लागि निवेदन आव्हान । परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-१०-१६
 
२६. विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७९-१०-१२
 
२७. आयोजना / कार्यक्रम माग / प्रस्ताव पेश गर्ने सम्वन्धी सूचना । परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७९-१०-११
 
२८. विवरण उपलब्ध गराउने ताकेता सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन श्रोत परिचालन समन्वय शाखा २०७९-१०-५
 
२९. हाजिर हुन जान पठाउने सम्बन्धमा । (श्री मन्त्रालय / आयोग / सचिबालय / विभाग / कार्यालय सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७९-१०-३
 
३०. पदपूर्तिको माग गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (मन्त्रालय / आयोग / सचिवालय / कार्यालय सबै) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-९-२६
 
Showing 16 to 30 of 1506 records