साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ News Archive
Clear
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
३१. भूकम्प सुरक्षा दिवस, २०७९ मनाउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७९-९-२६
 
३२. अध्ययन / तालिम छात्रबृत्तिका लागि पुन: निवेदन आव्हान । परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-९-२५
 
३३. समपुरक तथा विशेष अनुदान सूचना सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७९-९-२४
 
३४. शीत लहर तथा चिसोबाट हुने क्षती न्यूनीकरण सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७९-९-२१
 
३५. कोषमा रहेको रकमको विवरण सम्बन्धमा । (जिसस सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-९-२०
 
३६. सेवाप्रवेश प्रशिक्षणमा प्रशिक्षार्थी छनौट सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७९-९-२०
 
३७. स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको नतिजा सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन श्रोत परिचालन समन्वय शाखा २०७९-९-२०
 
३८. जानकारी सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन विकास सहायता समन्वय शाखा २०७९-९-१८
 
३९. संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कर्मचारी कल्याण शाखा द्धारा आयोजना गरिएको प्रतिभा डबली कार्यक्रम २०७८ । परिपत्र/निर्देशन कर्मचारी कल्याण शाखा २०७९-९-१७
 
४०. जानकारी सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७९-९-१२
 
४१. कामकाजमा खटिएका कर्मचारीहरुको दरबन्दी सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७९-९-७
 
४२. जानकारी सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-९-४
 
४३. परिपत्र सम्बन्धमा । (जिसस सबै, स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७९-८-२९
 
४४. आ.व. ०७९/८० को बजेट सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-८-२९
 
४५. दरबन्दी सुरिक्षित राख्ने सम्बन्धमा । (मन्त्रालय / आयोग / सचिवालय / कार्यालय सबै) परिपत्र/निर्देशन संगठन विकास महाशाखा २०७९-८-२८
 
Showing 31 to 45 of 1506 records