साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ News Archive
Clear
क्रस सुचनाको शिर्षक सुचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
६१. भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणिकरण सम्बन्धमा । (श्री गाउँपालिका सबै, श्री नगरपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-१-२६
 
६२. दिप प्रज्वलन सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयको सुचना । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७७-१-२५
 
६३. स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गरी विवरण उपलब्ध गराई दिनु हुन । (श्री जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु ७७ सबै) परिपत्र/निर्देशन संघीय मामिला महाशाखा २०७७-१-२४
 
६४. उप समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा । (श्री जिल्ला समन्वय समिति सबै, श्री स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७७-१-२४
 
६५. कर्मचारीको विवरण पठाउने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन मन्त्रालय २०७७-१-२३
 
६६. नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय (मिति २०७७।०१।१४ गते) । सूचना/समाचार संघीय मामिला महाशाखा २०७७-१-२२
 
६७. दीर्घकालिन सोचमा कार्यान्वयनको सम्बन्धमा । (श्री गाउँपालिका सबै, श्री नगरपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-१-१७
 
६८. लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई सम्बन्धित स्थानीय तहमा हाजिर हुन नपाएका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई कामकाज गर्न खटाईएको सुचना । सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७७-१-१६
 
६९. निजामती कर्मचारीको विवरण पठाउने सम्बन्धमा । (श्री मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सबै प्रदेश, श्री जि.स.स. सबै, श्री स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन मन्त्रालय २०७७-१-१४
 
७०. सशर्त अनुदानको रकम कार्यान्वयन एवं खर्च गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) । परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७७-१-१४
 
७१. नियमित खोप सञ्चालनको सम्बन्धमा । (श्री जि.स.स सबै, श्री नगरपालिका सबै, श्री गाउँपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-१-११
 
७२. सूचना सम्बन्धमा । सूचना/समाचार मन्त्रालय २०७७-१-७
 
७३. निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७७-१-७
 
७४. C-MIS सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७७-१-५
 
७५. चीन सरकारले प्रदान गर्ने सहायता सामाग्री स्थगन सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु (पत्रमा उल्लेखित) सबै) परिपत्र/निर्देशन विकास सहायता समन्वय शाखा २०७७-१-५
 
Showing 61 to 75 of 992 records