हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
६१. विवरण उपलब्ध गराउने ताकेता सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन श्रोत परिचालन समन्वय शाखा २०७९-१०-०५
 
६२. हाजिर हुन जान पठाउने सम्बन्धमा । (श्री मन्त्रालय / आयोग / सचिबालय / विभाग / कार्यालय सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७९-१०-०३
 
६३. पदपूर्तिको माग गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (मन्त्रालय / आयोग / सचिवालय / कार्यालय सबै) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-०९-२६
 
६४. भूकम्प सुरक्षा दिवस, २०७९ मनाउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७९-०९-२६
 
६५. अध्ययन / तालिम छात्रबृत्तिका लागि पुन: निवेदन आव्हान । परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-०९-२५
 
६६. समपुरक तथा विशेष अनुदान सूचना सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७९-०९-२४
 
६७. शीत लहर तथा चिसोबाट हुने क्षती न्यूनीकरण सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७९-०९-२१
 
६८. कोषमा रहेको रकमको विवरण सम्बन्धमा । (जिसस सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-०९-२०
 
६९. सेवाप्रवेश प्रशिक्षणमा प्रशिक्षार्थी छनौट सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७९-०९-२०
 
७०. स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको नतिजा सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन श्रोत परिचालन समन्वय शाखा २०७९-०९-२०
 
७१. जानकारी सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन विकास सहायता समन्वय शाखा २०७९-०९-१८
 
७२. संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कर्मचारी कल्याण शाखा द्धारा आयोजना गरिएको प्रतिभा डबली कार्यक्रम २०७८ । परिपत्र/निर्देशन कर्मचारी कल्याण शाखा २०७९-०९-१७
 
७३. जानकारी सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७९-०९-१२
 
७४. कामकाजमा खटिएका कर्मचारीहरुको दरबन्दी सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७९-०९-०७
 
७५. जानकारी सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-०९-०४
 
जम्मा १५३९ मध्ये ६१ देखि ७५ सम्मका अभिलेखहरु