साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ News Archive
Clear
क्रस सुचनाको शिर्षक सुचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
८११. लैंगिक सम्बन्धि अभुमुखीकरणमा सहभागिता सम्बन्धमा । (वीरेन्द्र नगरपालिका, सुर्खेत ) परिपत्र/निर्देशन सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७५-६-१९
 
८१२. अन्तरक्रिया कार्यक्रम स्थगन सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु । परिपत्र/निर्देशन संघीय मामिला शाखा २०७५-६-१९
 
८१३. तलब भत्ता सम्बन्धमा - श्री (महा/उपमहा/नगरपालिका/ गाउँपालिकाहरु) सबै । परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-६-१९
 
८१४. स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) नियमावली , २०७५ को विवरण उपलब्ध गराउने । (जि.स.स. सबै ) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-६-१९
 
८१५. जीवजन्तु कर सम्बन्धमा । (स्थानीय तह ७५३ सबै) परिपत्र/निर्देशन श्रोत परिचालन समन्वय शाखा २०७५-६-१८
 
८१६. सहभागिता सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु परिपत्र/निर्देशन संघीय मामिला शाखा २०७५-६-१८
 
८१७. सहभागीता सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-६-१७
 
८१८. चाैंथाे याेजनाकाे अा.ब. २०७३/७४ र २०७४/७५ काे प्रगति विवरण बारे । परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-६-१७
 
८१९. जिल्ला समन्वय समितिको नाममा रहेको रकमको विवरण सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-६-१५
 
८२०. लेखापरीक्षकहरुकाे सूचीकृत सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७५-६-१५
 
८२१. संशाेधित नेपाल गुणस्तर ४० सम्बन्धमा - श्री सबै विभागहरु / सबै स्थानीय तहहरु । परिपत्र/निर्देशन विकास सहायता समन्वय शाखा २०७५-६-१४
 
८२२. नमूना कानून सम्बन्धमा - श्री प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूहरु (गाउँपालिका/नगरपालिका) सबै । परिपत्र/निर्देशन संघीय मामिला शाखा २०७५-६-१४
 
८२३. सूचना ! परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७५-६-११
 
८२४. तुइन दुर्घटना प्रभावित व्यतिको उद्दार तथा सहायता कोष संचालन नि. २०२५ जानकारी तथा कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (उल्लेखित सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-६-११
 
८२५. न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु । परिपत्र/निर्देशन विकास सहायता समन्वय शाखा २०७५-६-११
 
Showing 811 to 825 of 949 records