हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
७६. बजेट विवरण प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०३-११
 
७७. सेवाकालीन तालिम सम्बन्धी सूचना (रा.प. द्धितिय श्रेणी) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-०३-१०
 
७८. जानकारी सम्बन्धमा । ( जि.स.स. सबै) परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०८०-०३-०६
 
७९. स्वचालित अनलाइन सिटरोल सेवासम्बन्धी सूचना परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०८०-०३-०६
 
८०. स्थानीय तह र वडा समितिले तमसुक प्रमाणित गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि पठाईएको । परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०८०-०३-०५
 
८१. जानकारी सम्बन्धमा - स्थानीय तह (सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०३-०४
 
८२. नियन्त्रण विन्दु स्थापना सम्बन्धमा - स्थानीय तह (सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०३-०४
 
८३. अध्ययन/छात्रवृत्तिका लागि निवेदन आव्हान । ( यस मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायमा कार्यरत कर्मचारी मात्र) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-०३-०१
 
८४. बैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । (सबै निकाय) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-०२-३२
 
८५. विश्व योग दिवस सम्बन्धमा - स्थानीय तह (सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०२-२५
 
८६. स्थानीय तहको अंग्रेजी नामको हिज्जे एकिन गरि पठाउने सम्बन्धमा - स्थानीय तहहरु (सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०८०-०२-२५
 
८७. वार्षिक समीक्षा गोष्ठी तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०८०-०२-१९
 
८८. परिपत्र सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-०२-१९
 
८९. जानकारी सम्बन्धमा (स्थानीय तहहरु सबै ) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०२-१८
 
९०. जानकारी सम्बन्धमा ( स्थानीय तहहरु सबै ) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०२-१४
 
जम्मा १६२५ मध्ये ७६ देखि ९० सम्मका अभिलेखहरु