साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ News Archive
Clear
क्रस सुचनाको शिर्षक सुचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
८८६. विकास समिति ऐन, २०१३ र विशेष ऐनहरुवाट सञ्चालित समिति, परिषद्, आयोग, वोर्ड र केन्द्रको विवरण पठाउने वारे - उल्लेखित निकायहरु । परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-६-१
 
८८७. नयाँ उत्पादित फलामका सामानमा निकासी कर महसुल तथा दस्तुर लिन नमिल्ने सम्बन्धमा (विरगंज महानगरपालिका ) । परिपत्र/निर्देशन श्रोत परिचालन समन्वय शाखा २०७५-५-३१
 
८८८. वित्तीय विवरणको ढाँचा सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन मन्त्रालय २०७५-५-२७
 
८८९. पोषण स्वयंसेवकलाई सहभागी हुन पठाइदिने बारे- उल्लिखित नगर/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-५-२७
 
८९०. मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै। परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७५-५-२७
 
८९१. संविधान दिवस भव्यताकासाथ मनाउने सम्बन्धमा- जि.स.स. सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका सबै/गाउँपालिका सबै । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह क्षमता विकास महाशाखा २०७५-५-२५
 
८९२. विवरण उपलब्ध गरार्इ दिनुहुन - श्री महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका/ जि.स.स. सबै । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-५-२४
 
८९३. संविधान दिवसकाे कार्यक्रम सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित सबै कार्यालयहरु परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७५-५-२१
 
८९४. संविधान दिवसकाे कार्यक्रम सम्बन्धमा - श्री सबै जि.स.स.काे कार्यालय/ सबै स्थानीय तहहरु (महा /उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७५-५-२१
 
८९५. मनोनयन सम्बन्धमा- श्री ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र, भद्रपुर, झापा/बोधार्थ: स्थानीय विकास प्रशिक्षण केन्द्र, जावलाखेल, ललितपुर/मनोनयन सम्बद्ध स्थानीय तहहरु। सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७५-५-२१
 
८९६. शहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड (स्रोत पुस्तिका) (सबै स्थानीयतहहरु) । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-५-२०
 
८९७. महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५२,५३,५४ र ५५ औं प्रतिवेदनको प्रतिक्रिया पठाइदिने बारे- विभाग/आयोग/समिति/कार्यक्रम/प्रतिष्ठान सबै/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/स्थानीय तह सबै । परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७५-५-२०
 
८९८. सूचना (निजामती सेवा दिवस, २०७५ को कार्यक्रम सम्बन्धी) सूचना/समाचार कर्मचारी कल्याण शाखा २०७५-५-२०
 
८९९. Mobile App संचालन सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन सूचना तथा प्रविधि शाखा २०७५-५-१९
 
९००. अार्थिक दायित्वको विवरण पठाउने सम्बन्धमा - श्री स्थानीय पूर्वाधार विभाग/केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग/ जि.स.स.को कार्यालयहरु सबै/ महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिकाहरुमा सबै परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-५-१९
 
Showing 886 to 900 of 991 records