साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ News Archive
Clear
क्रस सुचनाको शिर्षक सुचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
९०१. लैससास विषयक कार्यशाला गाेष्ठी सम्बन्धमा - (पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु) परिपत्र/निर्देशन सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७५-९-१३
 
९०२. आ.व. २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम एवंम बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनाको प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा - उल्लेखित निकायहरु । परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-९-१२
 
९०३. स्थानीय तहको शिक्षा सम्बन्धी अधिकारको प्रयोग सम्बन्धमा (स्थानीयतहहरु सबै) । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-९-१२
 
९०४. धराैटी सम्बन्धमा - श्री राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राविधिकरण, जिल्ला अायाेजना कार्यान्वयन इकार्इ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) सबै । परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७५-९-११
 
९०५. जिल्ला भित्रका स्थानीयतहहरुमा आवश्यक समन्वय गरिदिने सम्बन्धमा । (उल्लेखित सवै) परिपत्र/निर्देशन संगठन विकास महाशाखा २०७५-९-८
 
९०६. औषधि खरिद तथा ढुवानी सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै ) । परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-९-६
 
९०७. स्थानीय तहमा खटिएका कृषि तथा पशुपन्छी तर्फका कर्मचारीहरुको तलब भत्ता सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै ) । परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-९-६
 
९०८. कर्मचारी विवरण पठाईदिने बारे (जि.स.स. सबै ) । परिपत्र/निर्देशन संगठन विकास महाशाखा २०७५-९-६
 
९०९. अा‍.ब. २०७५/७६ काे प्रथम चाैमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिकाे बैठकमा उपस्थति सम्बन्धमा - (पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-९-६
 
९१०. आ.व. २०७५/७६ को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक (MDAC) मा उपस्थिति सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-९-६
 
९११. लेखापरीक्षण एवं सम्परीक्षण गराउने बारे - श्री विभाग/अायाेग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रमहरु/ जि.स.स. (सबै) । परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७५-९-६
 
९१२. प्रदेश सरकार मातहत गएका कार्यालयहरुको कोष सम्बन्धमा ।(उल्लेखित सबै ) परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७५-९-५
 
९१३. कार्यरत पद (तह) मा नै समायोजन पत्र दिने बारे (उल्लेखित सबै ) | परिपत्र/निर्देशन संगठन विकास महाशाखा २०७५-९-४
 
९१४. काज फिर्ता गरी समायोजनको पत्र दिने सम्बन्धमा | (सबै स्थानीय तहहरु) परिपत्र/निर्देशन संगठन विकास महाशाखा २०७५-९-३
 
९१५. "One Year Masters Scholarship with KDI in Korea, 2019" समबन्धमा | परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७५-९-१
 
Showing 901 to 915 of 1139 records