साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ News Archive
Clear
क्रस सुचनाको शिर्षक सुचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
९१६. तालिम सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखीत कार्यालयहरु । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-७-१३
 
९१७. विवरण उपलब्ध गरार्इदिने सम्बन्धमा - श्री जिल्ला समन्वय समितिकाे कार्यालय सबै । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-७-१३
 
९१८. स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुलार्इ कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित सबै । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-७-१२
 
९१९. विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा (श्री जि.स.स.को कार्यालय सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-७-९
 
९२०. सूचना कार्यान्वयन सम्बन्धमा (श्री तराई-मधेश समृद्धि कार्यक्रम लागू हुने स्थानीय तहहरू सबै) सूचना/समाचार योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा २०७५-७-९
 
९२१. सहभागिता सम्बन्धमा (श्री नगर/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय - कालिकोट, जुम्ला र मुगु) सूचना/समाचार स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-७-९
 
९२२. तालिम कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा (कालिकोट, जुम्ला, मुगु, र दैलेखका सबै स्थानीय तह) सूचना/समाचार स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-७-९
 
९२३. स्थानीय तहको कार्यालय रहेको स्थान Coordinate को विवरण पठाउने सम्बन्धमा (श्री गाउँ/नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-७-९
 
९२४. प्रश्नावली भरी पठाइदिने सम्बन्धमा (श्री स्थानीय तह, सबै) परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७५-७-९
 
९२५. अनुगमन समिति र कार्यादेश सम्बन्धमा (श्री जि.स.स. र स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७५-७-८
 
९२६. परिपत्र सम्बन्धमा (श्री स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७५-७-७
 
९२७. सहभागी उपस्थित गराईदिने सम्बन्धमा (श्री स्थानीय तहहरू) सूचना/समाचार सूचना तथा प्रविधि शाखा २०७५-७-६
 
९२८. अस्थायी तथा सेवा करार तर्फका जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा परिपत्र/निर्देशन प्रशासन सुधार तथा व्यवस्थापन परीक्षण शाखा २०७५-६-२९
 
९२९. बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा ( ( श्री प्रशासकीय अधिकृतज्युहरु -काठमाण्डौ महा,ललितपुर महा,भक्तपुर नपा,किर्तिपुर नपा,मध्यपुर ठिमी नपा ) सूचना/समाचार वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७५-६-२८
 
९३०. कार्यक्रम/आयोजना सम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराइदिने बारे - स्थानीय पूर्वाधार विभाग, आयोजना/कार्यक्रमहरु सबै । परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-६-२६
 
Showing 916 to 930 of 1077 records