साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ News Archive
Clear
क्रस सुचनाको शिर्षक सुचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
९७६. मनोनयन सम्बन्धमा- श्री ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र, भद्रपुर, झापा/बोधार्थ: स्थानीय विकास प्रशिक्षण केन्द्र, जावलाखेल, ललितपुर/मनोनयन सम्बद्ध स्थानीय तहहरु। सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७५-५-२१
 
९७७. शहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड (स्रोत पुस्तिका) (सबै स्थानीयतहहरु) । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-५-२०
 
९७८. महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५२,५३,५४ र ५५ औं प्रतिवेदनको प्रतिक्रिया पठाइदिने बारे- विभाग/आयोग/समिति/कार्यक्रम/प्रतिष्ठान सबै/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/स्थानीय तह सबै । परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७५-५-२०
 
९७९. सूचना (निजामती सेवा दिवस, २०७५ को कार्यक्रम सम्बन्धी) सूचना/समाचार कर्मचारी कल्याण शाखा २०७५-५-२०
 
९८०. Mobile App संचालन सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन सूचना तथा प्रविधि शाखा २०७५-५-१९
 
९८१. अार्थिक दायित्वको विवरण पठाउने सम्बन्धमा - श्री स्थानीय पूर्वाधार विभाग/केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग/ जि.स.स.को कार्यालयहरु सबै/ महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिकाहरुमा सबै परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-५-१९
 
९८२. राष्टिय भवन निर्माण संहिता सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा - उल्लेखित उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिकाको कार्यालयहरु परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७५-५-१९
 
९८३. सरसफाई अभियान सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७५-५-१८
 
९८४. आ. व. ७५/७६ को स्वीकृत बजेट सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन मन्त्रालय २०७५-५-१८
 
९८५. साना विकास परियाेजना माग गर्ने तथा सिफारिश गर्ने प्रकृयाका सम्बन्ध - सबै महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका/ जिल्ला समन्वय समितिहरु सबै परिपत्र/निर्देशन विकास सहायता समन्वय शाखा २०७५-५-१८
 
९८६. निजामती सेवा दिवस, २०७५ को नारा तय भएको सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन कर्मचारी कल्याण शाखा २०७५-५-१७
 
९८७. सहायक सामग्रीको भन्सार छुट सिफारिस सम्बन्धमा ।(स्थानीयतहहरु सबै ) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-५-१७
 
९८८. संविधानको धारा ५३ बमोजिमको प्रगति पठाउने सम्बन्धमा -उल्लेखित निकायहरु । परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-५-१७
 
९८९. निजामती सेवा दिवस - २०७५ मनाउने सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन कर्मचारी कल्याण शाखा २०७५-५-१५
 
९९०. सिफारिस कार्यान्वयन सम्बन्धमा (स्थानीय तहहरु सबै )। परिपत्र/निर्देशन सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७५-५-१५
 
Showing 976 to 990 of 1072 records