साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ News Archive
Clear
क्रस सुचनाको शिर्षक सुचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
९१. कुष्ठरोग उपचार बहुऔषधी (MDT) व्यवस्थापन सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-११-२
 
९२. पत्राचार सम्बन्धमा (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-११-२
 
९३. राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मनाउने सम्बन्धमा । (जिसस सबै, महानगरपालिका सबै, उपमहानगरपालिका सबै, नगरपालिका सबै, गाउँपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-११-२
 
९४. सशर्त अनुदान कार्यान्वयन एव खर्च गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७६-११-१
 
९५. आयोजना/कार्यक्रम माग/प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । (तराई मधेश कार्यक्रम लागु भएका स्थानीय तहहरु) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७६-१०-२८
 
९६. दादुरा रुवेला खोप अभियान संचालनको समन्वय सम्बन्धमा । (जिसस सबै, स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-१०-२८
 
९७. जानकारी सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित स्थानीयतहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-१०-२८
 
९८. २०७५/०७६ मा घोषित नँया १०० पर्यटकीय गन्तव्य / स्थापित पर्यटकीय गन्तव्यको आवश्यक पूर्वाधार विकास निर्माण कार्यक्रमको दोश्रो किस्ता सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७६-१०-२७
 
९९. रा.प. अन प्रथम श्रेणीको पदमा बढुवाको संभाव्य उम्मेद्धवार बनाउने सम्बन्धमा । (श्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय (७७ जिल्ला) सबै) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७६-१०-२७
 
१००. परिपत्र सम्बन्धमा । (श्री विभाग, आयोजना, प्रतिष्ठान, समिति सबै, निजामती अस्पताल मिनभवन काठमाण्डौ) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७६-१०-२७
 
१०१. आयोडिन सम्बन्धी महिनाव्यापी कार्यक्रम मनाउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-१०-२६
 
१०२. बृहत पोषण प्याकेज प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित जिल्लाका स्थानीयतहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-१०-२६
 
१०३. यस कार्यालयबाट आ.ब २०७६/०७७ मा हुने खरिद कार्यमा सहभागी हुन सूचिकृत हुने सुचना । सूचना/समाचार अन्य निकाय २०७६-१०-२४
 
१०४. आ.व. २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम एवंम बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनाको प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७६-१०-२१
 
१०५. विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय । (पत्रमा उल्लेखित सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७६-१०-१९
 
Showing 91 to 105 of 910 records