साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ News Archive
Clear
क्रस सुचनाको शिर्षक सुचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
१०६. पुन : ताकेता सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-१०-१७
 
१०७. कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा । (सबै आयोग / सचिवालय / मन्त्रालय / विभाग / कार्यालय) परिपत्र/निर्देशन बढुवा शाखा २०७६-१०-१७
 
१०८. राय प्रतियक्रिया सुझावका लागी (स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-१०-१६
 
१०९. अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागित सम्बन्धमा सुदुर पश्चिम प्रदेश (स्थानिय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-१०-१६
 
११०. रोजगार संयोजकको तलब र स्थानीय भत्ता सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-१०-१६
 
१११. सेवाकालीन प्रशिक्षण सम्बन्धमा । (संलग्न सुची अनुसारका कर्मचारीहरु) परिपत्र/निर्देशन मन्त्रालय २०७६-१०-१६
 
११२. असल अभ्यास पठाउने सम्बन्धमा । (नगरपालिका सबै, गाउँपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन संघीय मामिला शाखा २०७६-१०-१६
 
११३. कार्यक्रममा सञ्चालनको लागि समन्वय गरिदिने सम्बन्धमा ।(पत्रमा उल्लेखित स्थानीयहरु) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-१०-१४
 
११४. विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (जिल्ला समन्वय समिति सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-१०-१३
 
११५. जानकारी सम्बन्धमा (स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-१०-१२
 
११६. स्थानीयस्तरमा लैगिंक हिंसा निवारण कोष स्थापना गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७६-१०-१२
 
११७. खर्च गर्न निर्देशन र रकम सम्बन्धमा । (मातृ शिशु तथा बाल्यकाल कार्यक्रम लागू भएका स्थानीय तहहरु) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-१०-१०
 
११८. आवश्यक समन्वय सम्बन्धमा (पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-१०-१०
 
११९. जानकारी सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-१०-९
 
१२०. ६७ औ विश्व कुष्ठरोग दिवस मनाउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-१०-९
 
Showing 106 to 120 of 910 records