हाईलाईट:
/ कार्यविधि

घरमा आधारित स्वास्थ्य सेवा मापदण्ड र कार्यविधि २०७६ सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै)

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६ फाल्गुण ११ गते आइतबार १२:३६:४७ बजे

घरमा आधारित स्वास्थ्य सेवा मापदण्ड र कार्यविधि २०७६ डाउनलोड गर्नकोलागि तलको PDF icon मा Click गर्नुहोस ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. घरमा आधारित स्वास्थ्य सेवा मापदण्ड र कार्यविधि २०७६ सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) २०७६ फाल्गुण ११ गते आइतबार
२. घरमा आधारित स्वास्थ्य सेवा मापदण्ड र कार्यविधि २०७६ सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) २०७६ फाल्गुण ११ गते आइतबार

थप कार्यविधि