हाईलाईट:
/ निजामती कर्मचारी छात्रवृति

निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्तिको लागि आवेदन दिने प्रयोजनको लागि शिक्षण संस्था र अभिभावक कार्यरत कार्यालयको सिफारिस पत्रको ढाँचा ।

कर्मचारी कल्याण शाखा २०७९ बैशाख १२ गते सोमबार ०६:०७:४० बजे

निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्तिको लागि आवेदन दिने प्रयोजनको लागि  शिक्षण संस्था र अभिभावक कार्यरत कार्यालयको सिफारिस पत्रको ढाँचा । सिफारिस पत्रको ढाँचाको Word Copy डाउनलोड गर्न तल दिएको Word को Icon मा Click गर्नुहोस ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्तिको लागि आवेदन दिने प्रयोजनको लागि शिक्षण संस्था र अभिभावक कार्यरत कार्यालयको सिफारिस पत्रको ढाँचा । २०७९ बैशाख १२ गते सोमबार
२. निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्तिको लागि आवेदन दिने प्रयोजनको लागि शिक्षण संस्था र अभिभावक कार्यरत कार्यालयको सिफारिस पत्रको ढाँचा । २०७९ बैशाख २२ गते बिहीबार

थप निजामती कर्मचारी छात्रवृति