हाईलाईट:
/ निजामती कर्मचारी छात्रवृति

छात्रवृत्ति समितिको ३५७ ‍औ बैठकको निर्णय सम्बन्धी सूचना ।

जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९ पौष ८ गते शुक्रबार १२:३१:२१ बजे

अध्ययन / तालिम छात्रबृत्तिका लागि निवेदन आव्हान । 

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. छात्रवृत्ति समितिको ३५७ ‍औ बैठकको निर्णय सम्बन्धी सूचना । २०७९ पौष ८ गते शुक्रबार

थप निजामती कर्मचारी छात्रवृति