हाईलाईट:
/ निजामती कर्मचारी छात्रवृति

छात्रवृत्ति समितिको ३५८ ‍ औ बैठकको निर्णय सम्बन्धी सूचना ।

जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९ माघ १३ गते शुक्रबार १२:२१:२२ बजे

छात्रवृत्ति समितिको ३५८ ‍ औ बैठकको निर्णय सम्बन्धी सूचना ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. छात्रवृत्ति समितिको ३५८ ‍ औ बैठकको निर्णय सम्बन्धी सूचना । २०७९ माघ १३ गते शुक्रबार

थप निजामती कर्मचारी छात्रवृति