हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

हेलिप्याड निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ कार्यान्वयन सम्बन्धमा | (स्थानीय तहहरु सबै )

वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७५ माघ १३ गते आइतबार ११:३६:०० बजे

हेलिप्याड निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ कार्यान्वयन सम्बन्धमा | (स्थानीय तहहरु सबै )

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. हेलिप्याड निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ कार्यान्वयन सम्बन्धमा | (स्थानीय तहहरु सबै ) २०७५ माघ १३ गते आइतबार फाईल भेटिएन

थप परिपत्र/निर्देशन