हाईलाईट:
/ सेवाकालीन तालिम

सेवाकालीन तालिममा सहभागी मनोनयन गरि पठाइएको

जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७८ कार्तिक २५ गते बिहीबार १२:०२:४४ बजे

सेवाकालीन तालिममा सहभागी मनोनयन गरि पठाइएको

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. सेवाकालीन तालिममा सहभागी मनोनयन गरि पठाइएको २०७८ कार्तिक २५ गते बिहीबार

थप सेवाकालीन तालिम