हाईलाईट:
/ सेवाकालीन तालिम

प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकृत छैटौ, सातौ र आठौ तहका अधिकृत कर्मचारीहरुका लागि सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रशिक्षार्थी मनोनयन फाराम भर्ने सूचना ।

अन्य निकाय २०८० भाद्र १५ गते शुक्रबार १३:१५:३३ बजे

प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकृत छैटौ, सातौ र आठौ तहका अधिकृत कर्मचारीहरुका लागि सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रशिक्षार्थी मनोनयन फाराम भर्ने सूचना । 

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकृत छैटौ, सातौ र आठौ तहका अधिकृत कर्मचारीहरुका लागि सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रशिक्षार्थी मनोनयन फाराम भर्ने सूचना । २०८० भाद्र १५ गते शुक्रबार

थप सेवाकालीन तालिम