साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. प्रदेश नं. १ पाँचथर फिदिम नगरपालिका, पाँचथर २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
२. प्रदेश नं. १ पाँचथर कुम्मायक गाउँपालिका, पाँचथर २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
३. प्रदेश नं. १ पाँचथर तुम्वेवा गाउँपालिका, पाँचथर २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
४. प्रदेश नं. १ पाँचथर फालेलुङ गाउँपालिका, पाँचथर २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
५. प्रदेश नं. १ पाँचथर फाल्गुनन्द गाउँपालिका, पाँचथर २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-१०
६. प्रदेश नं. १ पाँचथर मिक्लाजुङ गाउँपालिका, पाँचथर २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
७. प्रदेश नं. १ पाँचथर याङवरक गाउँपालिका, पाँचथर २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-९
८. प्रदेश नं. १ पाँचथर हिलिहाङ गाउँपालिका, पाँचथर २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
Showing 1 to 8 of 8 entries | Takes 0.19 seconds to render