हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. कोशी प्रदेश पाँचथर फिदिम नगरपालिका, पाँचथर २०७९/८० भएको २०७९ श्रावण १० गते मंगलबार २०७९-३-१०
२. कोशी प्रदेश पाँचथर कुम्मायक गाउँपालिका, पाँचथर २०७९/८० भएको २०७९ श्रावण १० गते मंगलबार २०७९-३-२५
३. कोशी प्रदेश पाँचथर तुम्वेवा गाउँपालिका, पाँचथर २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
४. कोशी प्रदेश पाँचथर फालेलुङ गाउँपालिका, पाँचथर २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
५. कोशी प्रदेश पाँचथर फाल्गुनन्द गाउँपालिका, पाँचथर २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
६. कोशी प्रदेश पाँचथर मिक्लाजुङ गाउँपालिका, पाँचथर २०७९/८० भएको २०७९ असार ९ गते बिहीबार २०७९-३-९
७. कोशी प्रदेश पाँचथर याङवरक गाउँपालिका, पाँचथर २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
८. कोशी प्रदेश पाँचथर हिलिहाङ गाउँपालिका, पाँचथर २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२३
Showing 1 to 8 of 8 entries | Takes 0.09 seconds to render