साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. प्रदेश नं. १ तेह्रथुम म्याङलुङ नगरपालिका, तेह्रथुम २०७८/७९ भएको २०७८ असार ३१ गते बिहीबार २०७८-३-३१
२. प्रदेश नं. १ तेह्रथुम लालीगुराँस नगरपालिका, तेह्रथुम २०७८/७९ भएको २०७८ असार २० गते आइतबार २०७८-३-३१
३. प्रदेश नं. १ तेह्रथुम आठराई गाउँपालिका, तेह्रथुम २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-३१
४. प्रदेश नं. १ तेह्रथुम छथर गाउँपालिका, तेह्रथुम २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
५. प्रदेश नं. १ तेह्रथुम फेदाप गाउँपालिका, तेह्रथुम २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
६. प्रदेश नं. १ तेह्रथुम मेन्छयायेम गाउँपालिका, तेह्रथुम २०७८/७९ भएको २०७८ भाद्र १४ गते सोमबार २०७८-५-१४
Showing 1 to 6 of 6 entries | Takes 0.19 seconds to render