साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. प्रदेश नं. १ सोलुखुम्बु सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका, सोलुखुम्बु २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
२. प्रदेश नं. १ सोलुखुम्बु खुम्वु पासाङल्हामु गाउँपालिका, सोलुखुम्बु २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१५
३. प्रदेश नं. १ सोलुखुम्बु माप्य दुधकोशी गाउँपालिका, सोलुखुम्बु २०७८/७९ भएको २०७८ असार २७ गते आइतबार २०७८-३-२७
४. प्रदेश नं. १ सोलुखुम्बु थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका, सोलुखुम्बु २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
५. प्रदेश नं. १ सोलुखुम्बु नेचासल्यान गाउँपालिका, सोलुखुम्बु २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
६. प्रदेश नं. १ सोलुखुम्बु माहाकुलुङ गाउँपालिका, सोलुखुम्बु २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-११
७. प्रदेश नं. १ सोलुखुम्बु लिखु पिके गाउँपालिका, सोलुखुम्बु २०७८/७९ भएको २०७८ असार ३१ गते बिहीबार २०७८-३-३१
८. प्रदेश नं. १ सोलुखुम्बु सोताङ गाउँपालिका, सोलुखुम्बु २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
Showing 1 to 8 of 8 entries | Takes 0.19 seconds to render