छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. प्रदेश नं. १ ओखलढुंगा सिद्धिचरण नगरपालिका, ओखलढुंगा २०७९/०८० नभएको
२. प्रदेश नं. १ ओखलढुंगा खिजीदेम्वा गाउँपालिका, ओखलढुंगा २०७९/०८० भएको २०७९ असार ८ गते बुधबार २०७९-३-८
३. प्रदेश नं. १ ओखलढुंगा चम्पादेवी गाउँपालिका, ओखलढुंगा २०७९/०८० नभएको
४. प्रदेश नं. १ ओखलढुंगा चिशंखुगढी गाउँपालिका, ओखलढुंगा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-११
५. प्रदेश नं. १ ओखलढुंगा मानेभञ्याङ गाउँपालिका, ओखलढुंगा २०७९/०८० नभएको
६. प्रदेश नं. १ ओखलढुंगा मोलुङ गाउँपालिका, ओखलढुंगा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
७. प्रदेश नं. १ ओखलढुंगा लिखु गाउँपालिका, ओखलढुंगा २०७९/०८० नभएको
८. प्रदेश नं. १ ओखलढुंगा सुनकोशी गाउँपालिका, ओखलढुंगा २०७९/०८० नभएको
Showing 1 to 8 of 8 entries | Takes 0.24 seconds to render