छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका: १२

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. मधेश प्रदेश महोत्तरी गौशाला नगरपालिका, महोत्तरी २०७९/०८० नभएको
२. मधेश प्रदेश महोत्तरी जलेश्वर नगरपालिका, महोत्तरी २०७९/०८० नभएको
३. मधेश प्रदेश महोत्तरी बर्दिबास नगरपालिका, महोत्तरी २०७९/०८० भएको २०७९ असार ९ गते बिहीबार २०७९-३-९
४. मधेश प्रदेश महोत्तरी एकडारा गाउँपालिका, महोत्तरी २०७९/०८० नभएको
५. मधेश प्रदेश महोत्तरी औरही नगरपालिका, महोत्तरी २०७९/०८० नभएको
६. मधेश प्रदेश महोत्तरी पिपरा गाउँपालिका, महोत्तरी २०७९/०८० नभएको
७. मधेश प्रदेश महोत्तरी बलवा नगरपालिका, महोत्तरी २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
८. मधेश प्रदेश महोत्तरी भँगाहा नगरपालिका, महोत्तरी २०७९/०८० नभएको
९. मधेश प्रदेश महोत्तरी मटिहानी नगरपालिका, महोत्तरी २०७९/०८० नभएको
१०. मधेश प्रदेश महोत्तरी मनरा सिसवा नगरपालिका, महोत्तरी २०७९/०८० नभएको
११. मधेश प्रदेश महोत्तरी महोत्तरी गाउँपालिका, महोत्तरी २०७९/०८० नभएको
१२. मधेश प्रदेश महोत्तरी रामगोपालपुर नगरपालिका, महोत्तरी २०७९/०८० नभएको
१३. मधेश प्रदेश महोत्तरी लोहरपट्टी नगरपालिका, महोत्तरी २०७९/०८० नभएको
१४. मधेश प्रदेश महोत्तरी साम्सी गाउँपालिका, महोत्तरी २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
१५. मधेश प्रदेश महोत्तरी सोनमा गाउँपालिका, महोत्तरी २०७९/०८० नभएको
Showing 1 to 15 of 15 entries | Takes 0.24 seconds to render