छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका: १६

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. मधेश प्रदेश सर्लाही ईश्वरपुर नगरपालिका, सर्लाही २०७९/०८० नभएको
२. मधेश प्रदेश सर्लाही गोडैटा नगरपालिका, सर्लाही २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२९
३. मधेश प्रदेश सर्लाही मलंगवा नगरपालिका, सर्लाही २०७९/०८० नभएको
४. मधेश प्रदेश सर्लाही लालबन्दी नगरपालिका, सर्लाही २०७९/०८० नभएको
५. मधेश प्रदेश सर्लाही बरहथवा नगरपालिका, सर्लाही २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
६. मधेश प्रदेश सर्लाही बलरा नगरपालिका, सर्लाही २०७९/०८० नभएको
७. मधेश प्रदेश सर्लाही बागमती नगरपालिका, सर्लाही २०७९/०८० नभएको
८. मधेश प्रदेश सर्लाही हरिपुर नगरपालिका, सर्लाही २०७९/०८० भएको २०७९ असार ९ गते बिहीबार २०७९-३-९
९. मधेश प्रदेश सर्लाही हरिवन नगरपालिका, सर्लाही २०७९/०८० नभएको
१०. मधेश प्रदेश सर्लाही हरिपुर्वा नगरपालिका, सर्लाही २०७९/०८० नभएको
११. मधेश प्रदेश सर्लाही कबिलासी नगरपालिका, सर्लाही २०७९/०८० नभएको
१२. मधेश प्रदेश सर्लाही चक्रघट्टा गाउँपालिका, सर्लाही २०७९/०८० नभएको
१३. मधेश प्रदेश सर्लाही चन्द्रनगर गाउँपालिका, सर्लाही २०७९/०८० नभएको
१४. मधेश प्रदेश सर्लाही धनकौल गाउँपालिका, सर्लाही २०७९/०८० नभएको
१५. मधेश प्रदेश सर्लाही ब्रह्मपुरी गाउँपालिका, सर्लाही २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
१६. मधेश प्रदेश सर्लाही रामनगर गाउँपालिका, सर्लाही २०७९/०८० नभएको
१७. मधेश प्रदेश सर्लाही विष्णु गाउँपालिका, सर्लाही २०७९/०८० नभएको
१८. मधेश प्रदेश सर्लाही बसबरीया गाउँपालिका, सर्लाही २०७९/०८० नभएको
१९. मधेश प्रदेश सर्लाही कौडेना गाउँपालिका, सर्लाही २०७९/०८० नभएको
२०. मधेश प्रदेश सर्लाही पर्सा गाउँपालिका, सर्लाही २०७९/०८० नभएको
Showing 1 to 20 of 20 entries | Takes 0.23 seconds to render