छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका: १८

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. मधेश प्रदेश रौतहट गरुडा नगरपालिका, रौतहट २०७९/०८० नभएको
२. मधेश प्रदेश रौतहट गौर नगरपालिका, रौतहट २०७९/०८० नभएको
३. मधेश प्रदेश रौतहट चन्द्रपुर नगरपालिका, रौतहट २०७९/०८० नभएको
४. मधेश प्रदेश रौतहट राजदेवी नगरपालिका, रौतहट २०७९/०८० नभएको
५. मधेश प्रदेश रौतहट ईशनाथ नगरपालिका, रौतहट २०७९/०८० नभएको
६. मधेश प्रदेश रौतहट कटहरीया नगरपालिका, रौतहट २०७९/०८० नभएको
७. मधेश प्रदेश रौतहट गढीमाई नगरपालिका, रौतहट २०७९/०८० नभएको
८. मधेश प्रदेश रौतहट गुजरा नगरपालिका, रौतहट २०७९/०८० नभएको
९. मधेश प्रदेश रौतहट दुर्गाभगवती गाउँपालिका, रौतहट २०७९/०८० नभएको
१०. मधेश प्रदेश रौतहट देवाही गोनाही नगरपालिका, रौतहट २०७९/०८० नभएको
११. मधेश प्रदेश रौतहट परोहा नगरपालिका, रौतहट २०७९/०८० नभएको
१२. मधेश प्रदेश रौतहट फतुवा विजयपुर नगरपालिका, रौतहट २०७९/०८० नभएको
१३. मधेश प्रदेश रौतहट बौधीमाई नगरपालिका, रौतहट २०७९/०८० नभएको
१४. मधेश प्रदेश रौतहट माधवनारायण नगरपालिका, रौतहट २०७९/०८० नभएको
१५. मधेश प्रदेश रौतहट मौलापुर नगरपालिका, रौतहट २०७९/०८० नभएको
१६. मधेश प्रदेश रौतहट राजपुर नगरपालिका, रौतहट २०७९/०८० नभएको
१७. मधेश प्रदेश रौतहट वृन्दावन नगरपालिका, रौतहट २०७९/०८० नभएको
१८. मधेश प्रदेश रौतहट यमुनामाई गाउँपालिका, रौतहट २०७९/०८० नभएको
Showing 1 to 18 of 18 entries | Takes 0.24 seconds to render