साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १३   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. प्रदेश नं. २ रौतहट गरुडा नगरपालिका, रौतहट २०७८/७९ नभएको
२. प्रदेश नं. २ रौतहट गौर नगरपालिका, रौतहट २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-२५
३. प्रदेश नं. २ रौतहट चन्द्रपुर नगरपालिका, रौतहट २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
४. प्रदेश नं. २ रौतहट राजदेवी नगरपालिका, रौतहट २०७८/७९ भएको २०७८ असार ७ गते सोमबार २०७८-३-७
५. प्रदेश नं. २ रौतहट ईशनाथ नगरपालिका, रौतहट २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
६. प्रदेश नं. २ रौतहट कटहरीया नगरपालिका, रौतहट २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
७. प्रदेश नं. २ रौतहट गढीमाई नगरपालिका, रौतहट २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-९
८. प्रदेश नं. २ रौतहट गुजरा नगरपालिका, रौतहट २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
९. प्रदेश नं. २ रौतहट दुर्गाभगवती गाउँपालिका, रौतहट २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-८
१०. प्रदेश नं. २ रौतहट देवाही गोनाही नगरपालिका, रौतहट २०७८/७९ नभएको
११. प्रदेश नं. २ रौतहट परोहा नगरपालिका, रौतहट २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२४
१२. प्रदेश नं. २ रौतहट फतुवा विजयपुर नगरपालिका, रौतहट २०७८/७९ नभएको
१३. प्रदेश नं. २ रौतहट बौधीमाई नगरपालिका, रौतहट २०७८/७९ नभएको
१४. प्रदेश नं. २ रौतहट माधवनारायण नगरपालिका, रौतहट २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१५. प्रदेश नं. २ रौतहट मौलापुर नगरपालिका, रौतहट २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१६. प्रदेश नं. २ रौतहट राजपुर नगरपालिका, रौतहट २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१७. प्रदेश नं. २ रौतहट वृन्दावन नगरपालिका, रौतहट २०७८/७९ नभएको
१८. प्रदेश नं. २ रौतहट यमुनामाई गाउँपालिका, रौतहट २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
Showing 1 to 18 of 18 entries | Takes 0.2 seconds to render