छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका: १५

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. मधेश प्रदेश बारा कलैया उप-महानगरपालिका, बारा २०७९/०८० नभएको
२. मधेश प्रदेश बारा जितपुर-सिमरा उप-महानगरपालिका, बारा २०७९/०८० नभएको
३. मधेश प्रदेश बारा कोल्हवी नगरपालिका, बारा २०७९/०८० नभएको
४. मधेश प्रदेश बारा निजगढ नगरपालिका, बारा २०७९/०८० नभएको
५. मधेश प्रदेश बारा महागढीमाई नगरपालिका, बारा २०७९/०८० नभएको
६. मधेश प्रदेश बारा सिम्रौनगढ नगरपालिका, बारा २०७९/०८० नभएको
७. मधेश प्रदेश बारा आदर्श कोतवाल गाउँपालिका, बारा २०७९/०८० नभएको
८. मधेश प्रदेश बारा करैयामाई गाउँपालिका, बारा २०७९/०८० भएको २०७९ असार ९ गते बिहीबार २०७९-३-९
९. मधेश प्रदेश बारा देवताल गाउँपालिका, बारा २०७९/०८० नभएको
१०. मधेश प्रदेश बारा पचरौता नगरपालिका, बारा २०७९/०८० नभएको
११. मधेश प्रदेश बारा परवानीपुर गाउँपालिका, बारा २०७९/०८० नभएको
१२. मधेश प्रदेश बारा प्रसौनी गाउँपालिका, बारा २०७९/०८० नभएको
१३. मधेश प्रदेश बारा फेटा गाउँपालिका, बारा २०७९/०८० नभएको
१४. मधेश प्रदेश बारा बारागढी गाउँपालिका, बारा २०७९/०८० नभएको
१५. मधेश प्रदेश बारा सुवर्ण गाउँपालिका, बारा २०७९/०८० नभएको
१६. मधेश प्रदेश बारा विश्रामपुर गाउँपालिका, बारा २०७९/०८० नभएको
Showing 1 to 16 of 16 entries | Takes 0.24 seconds to render