साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १४   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. प्रदेश नं. २ बारा कलैया उप-महानगरपालिका, बारा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
२. प्रदेश नं. २ बारा जितपुर-सिमरा उप-महानगरपालिका, बारा २०७८/७९ भएको २०७८ भाद्र ३१ गते बिहीबार २०७८-५-३१
३. प्रदेश नं. २ बारा कोल्हवी नगरपालिका, बारा २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-९
४. प्रदेश नं. २ बारा निजगढ नगरपालिका, बारा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
५. प्रदेश नं. २ बारा महागढीमाई नगरपालिका, बारा २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-११
६. प्रदेश नं. २ बारा सिम्रौनगढ नगरपालिका, बारा २०७८/७९ नभएको
७. प्रदेश नं. २ बारा आदर्श कोतवाल गाउँपालिका, बारा २०७८/७९ भएको २०७८ असार ७ गते सोमबार २०७८-३-९
८. प्रदेश नं. २ बारा करैयामाई गाउँपालिका, बारा २०७८/७९ भएको २०७८ आश्विन ५ गते मंगलबार २०७८-६-६
९. प्रदेश नं. २ बारा देवताल गाउँपालिका, बारा २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-१०
१०. प्रदेश नं. २ बारा पचरौता नगरपालिका, बारा २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-९
११. प्रदेश नं. २ बारा परवानीपुर गाउँपालिका, बारा २०७८/७९ भएको २०७८ असार ७ गते सोमबार २०७८-३-३१
१२. प्रदेश नं. २ बारा प्रसौनी गाउँपालिका, बारा २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-३१
१३. प्रदेश नं. २ बारा फेटा गाउँपालिका, बारा २०७८/७९ भएको २०७८ असार ११ गते शुक्रबार २०७८-३-११
१४. प्रदेश नं. २ बारा बारागढी गाउँपालिका, बारा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१५. प्रदेश नं. २ बारा सुवर्ण गाउँपालिका, बारा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-११
१६. प्रदेश नं. २ बारा विश्रामपुर गाउँपालिका, बारा २०७८/७९ नभएको
Showing 1 to 16 of 16 entries | Takes 0.2 seconds to render