साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १३   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. प्रदेश नं. २ पर्सा वीरगञ्ज महानगरपालिका, पर्सा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१२
२. प्रदेश नं. २ पर्सा पोखरिया नगरपालिका, पर्सा २०७८/७९ नभएको
३. प्रदेश नं. २ पर्सा छिपहरमाई गाउँपालिका, पर्सा २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-१३
४. प्रदेश नं. २ पर्सा जगरनाथपुर गाउँपालिका, पर्सा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२५
५. प्रदेश नं. २ पर्सा धोबीनी गाउँपालिका, पर्सा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-६-१८
६. प्रदेश नं. २ पर्सा पकाहा मैनपुर गाउँपालिका, पर्सा २०७८/७९ भएको २०७८ असार ३ गते बिहीबार २०७८-३-३
७. प्रदेश नं. २ पर्सा पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका, पर्सा २०७८/७९ भएको २०७८ असार २४ गते बिहीबार २०७८-६-७
८. प्रदेश नं. २ पर्सा पर्सागढी नगरपालिका, पर्सा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
९. प्रदेश नं. २ पर्सा बहुदरमाई नगरपालिका, पर्सा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१०. प्रदेश नं. २ पर्सा बिन्दबासिनी गाउँपालिका, पर्सा २०७८/७९ भएको २०७८ असार २७ गते आइतबार २०७८-३-२७
११. प्रदेश नं. २ पर्सा सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका, पर्सा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१४
१२. प्रदेश नं. २ पर्सा ठोरी गाउँपालिका, पर्सा २०७८/७९ भएको २०७८ श्रावण १७ गते आइतबार २०७८-४-१७
१३. प्रदेश नं. २ पर्सा कालिकामाई गाउँपालिका, पर्सा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १५ गते मंगलबार २०७८-३-१५
१४. प्रदेश नं. २ पर्सा जिराभवानी गाउँपालिका, पर्सा २०७८/७९ भएको २०७८ असार २५ गते शुक्रबार २०७८-३-२५
Showing 1 to 14 of 14 entries | Takes 0.2 seconds to render