छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका: १४

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. मधेश प्रदेश पर्सा वीरगञ्ज महानगरपालिका, पर्सा २०७९/०८० नभएको
२. मधेश प्रदेश पर्सा पोखरिया नगरपालिका, पर्सा २०७९/०८० नभएको
३. मधेश प्रदेश पर्सा छिपहरमाई गाउँपालिका, पर्सा २०७९/०८० नभएको
४. मधेश प्रदेश पर्सा जगरनाथपुर गाउँपालिका, पर्सा २०७९/०८० नभएको
५. मधेश प्रदेश पर्सा धोबीनी गाउँपालिका, पर्सा २०७९/०८० नभएको
६. मधेश प्रदेश पर्सा पकाहा मैनपुर गाउँपालिका, पर्सा २०७९/०८० नभएको
७. मधेश प्रदेश पर्सा पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका, पर्सा २०७९/०८० नभएको
८. मधेश प्रदेश पर्सा पर्सागढी नगरपालिका, पर्सा २०७९/०८० नभएको
९. मधेश प्रदेश पर्सा बहुदरमाई नगरपालिका, पर्सा २०७९/०८० नभएको
१०. मधेश प्रदेश पर्सा बिन्दबासिनी गाउँपालिका, पर्सा २०७९/०८० नभएको
११. मधेश प्रदेश पर्सा सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका, पर्सा २०७९/०८० नभएको
१२. मधेश प्रदेश पर्सा ठोरी गाउँपालिका, पर्सा २०७९/०८० नभएको
१३. मधेश प्रदेश पर्सा कालिकामाई गाउँपालिका, पर्सा २०७९/०८० नभएको
१४. मधेश प्रदेश पर्सा जिराभवानी गाउँपालिका, पर्सा २०७९/०८० नभएको
Showing 1 to 14 of 14 entries | Takes 0.23 seconds to render