हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १४   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. मधेश प्रदेश पर्सा वीरगञ्ज महानगरपालिका, पर्सा २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
२. मधेश प्रदेश पर्सा पोखरिया नगरपालिका, पर्सा २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-३२
३. मधेश प्रदेश पर्सा छिपहरमाई गाउँपालिका, पर्सा २०७९/८० भएको २०७९ श्रावण ६ गते शुक्रबार २०७९-४-६
४. मधेश प्रदेश पर्सा जगरनाथपुर गाउँपालिका, पर्सा २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
५. मधेश प्रदेश पर्सा धोबीनी गाउँपालिका, पर्सा २०७९/८० भएको २०७९ भाद्र २० गते सोमबार २०७९-५-२०
६. मधेश प्रदेश पर्सा पकाहा मैनपुर गाउँपालिका, पर्सा २०७९/८० भएको २०७९ असार ९ गते बिहीबार २०७९-३-२४
७. मधेश प्रदेश पर्सा पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका, पर्सा २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-३१
८. मधेश प्रदेश पर्सा पर्सागढी नगरपालिका, पर्सा २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-४-२२
९. मधेश प्रदेश पर्सा बहुदरमाई नगरपालिका, पर्सा २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
१०. मधेश प्रदेश पर्सा बिन्दबासिनी गाउँपालिका, पर्सा २०७९/८० भएको २०७९ असार ९ गते बिहीबार २०७९-३-९
११. मधेश प्रदेश पर्सा सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका, पर्सा २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-५-१
१२. मधेश प्रदेश पर्सा ठोरी गाउँपालिका, पर्सा २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-३१
१३. मधेश प्रदेश पर्सा कालिकामाई गाउँपालिका, पर्सा २०७९/८० भएको २०७९ भाद्र ३१ गते शुक्रबार २०७९-५-३१
१४. मधेश प्रदेश पर्सा जिराभवानी गाउँपालिका, पर्सा २०७९/८० भएको २०७९ असार १५ गते बुधबार २०७९-३-३१
Showing 1 to 14 of 14 entries | Takes 0.1 seconds to render