साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १३२   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१२६. प्रदेश नं. २ पर्सा जगरनाथपुर गाउँपालिका, पर्सा २०७७/७८ नभएको
१२७. प्रदेश नं. २ पर्सा धोबीनी गाउँपालिका, पर्सा २०७७/७८ भएको २०७७ असार २९ गते सोमबार
१२८. प्रदेश नं. २ पर्सा पकाहा मैनपुर गाउँपालिका, पर्सा २०७७/७८ भएको २०७७ असार ३१ गते बुधबार
१२९. प्रदेश नं. २ पर्सा पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका, पर्सा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
१३०. प्रदेश नं. २ पर्सा पर्सागढी नगरपालिका, पर्सा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१०
१३१. प्रदेश नं. २ पर्सा बहुदरमाई नगरपालिका, पर्सा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १५ गते सोमबार
१३२. प्रदेश नं. २ पर्सा बिन्दबासिनी गाउँपालिका, पर्सा २०७७/७८ भएको २०७७ श्रावण २२ गते बिहीबार
१३३. प्रदेश नं. २ पर्सा सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका, पर्सा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १४ गते आइतबार
१३४. प्रदेश नं. २ पर्सा ठोरी गाउँपालिका, पर्सा २०७७/७८ भएको २०७७ असार २९ गते सोमबार
१३५. प्रदेश नं. २ पर्सा कालिकामाई गाउँपालिका, पर्सा २०७७/७८ भएको २०७७ श्रावण २९ गते बिहीबार २०७७-४-२९
१३६. प्रदेश नं. २ पर्सा जिराभवानी गाउँपालिका, पर्सा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
Showing 126 to 136 of 136 entries | Takes 0.2 seconds to render