साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १३   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. बागमती प्रदेश धादिङ धुनीबेंसी नगरपालिका, धादिङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
२. बागमती प्रदेश धादिङ नीलकण्ठ नगरपालिका, धादिङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार ७ गते सोमबार २०७८-३-८
३. बागमती प्रदेश धादिङ खनियाबास गाउँपालिका, धादिङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-३१
४. बागमती प्रदेश धादिङ गङ्गाजमुना गाउँपालिका, धादिङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२५
५. बागमती प्रदेश धादिङ गजुरी गाउँपालिका, धादिङ २०७८/७९ भएको २०७८ आश्विन १० गते आइतबार २०७८-६-१०
६. बागमती प्रदेश धादिङ गल्छी गाउँपालिका, धादिङ २०७८/७९ भएको २०७८ श्रावण ३१ गते आइतबार २०७८-४-३१
७. बागमती प्रदेश धादिङ ज्वालामूखी गाउँपालिका, धादिङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२१
८. बागमती प्रदेश धादिङ त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका, धादिङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
९. बागमती प्रदेश धादिङ थाक्रे गाउँपालिका, धादिङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-९
१०. बागमती प्रदेश धादिङ नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिका, धादिङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
११. बागमती प्रदेश धादिङ बेनीघाट रोराङ्ग गाउँपालिका, धादिङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-३०
१२. बागमती प्रदेश धादिङ रुवी भ्याली गाउँपालिका, धादिङ २०७८/७९ भएको २०७८ श्रावण २० गते बुधबार २०७८-४-२०
१३. बागमती प्रदेश धादिङ सिद्धलेक गाउँपालिका, धादिङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२८
Showing 1 to 13 of 13 entries | Takes 0.21 seconds to render