साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १२   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. बागमती प्रदेश नुवाकोट विदुर नगरपालिका, नुवाकोट २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
२. बागमती प्रदेश नुवाकोट बेलकोटगढी नगरपालिका, नुवाकोट २०७८/७९ भएको २०७८ असार १४ गते सोमबार २०७८-३-१४
३. बागमती प्रदेश नुवाकोट ककनी गाउँपालिका, नुवाकोट २०७८/७९ भएको २०७८ श्रावण १० गते आइतबार २०७८-४-२५
४. बागमती प्रदेश नुवाकोट किस्पाङ गाउँपालिका, नुवाकोट २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
५. बागमती प्रदेश नुवाकोट तादी गाउँपालिका, नुवाकोट २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
६. बागमती प्रदेश नुवाकोट तारकेश्वर गाउँपालिका, नुवाकोट २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१६
७. बागमती प्रदेश नुवाकोट दुप्चेश्वर गाउँपालिका, नुवाकोट २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
८. बागमती प्रदेश नुवाकोट पञ्चकन्या गाउँपालिका, नुवाकोट २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
९. बागमती प्रदेश नुवाकोट म्यागङ गाउँपालिका, नुवाकोट २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१०. बागमती प्रदेश नुवाकोट लिखु गाउँपालिका, नुवाकोट २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
११. बागमती प्रदेश नुवाकोट शिवपुरी गाउँपालिका, नुवाकोट २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-९
१२. बागमती प्रदेश नुवाकोट सुर्यगढी गाउँपालिका, नुवाकोट २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
Showing 1 to 12 of 12 entries | Takes 0.2 seconds to render