छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. बागमती प्रदेश काठमाण्डौं काठमाण्डौं महानगरपालिका, काठमाण्डौं २०७९/०८० नभएको
२. बागमती प्रदेश काठमाण्डौं कागेश्वरी–मनोहरा नगरपालिका, काठमाण्डौं २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
३. बागमती प्रदेश काठमाण्डौं कीर्तिपुर नगरपालिका, काठमाण्डौं २०७९/०८० नभएको
४. बागमती प्रदेश काठमाण्डौं गोकर्णेश्वर नगरपालिका, काठमाण्डौं २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-३०
५. बागमती प्रदेश काठमाण्डौं चन्द्रागिरी नगरपालिका, काठमाण्डौं २०७९/०८० नभएको
६. बागमती प्रदेश काठमाण्डौं टोखा नगरपालिका, काठमाण्डौं २०७९/०८० नभएको
७. बागमती प्रदेश काठमाण्डौं तारकेश्वर नगरपालिका, काठमाण्डौं २०७९/०८० नभएको
८. बागमती प्रदेश काठमाण्डौं दक्षिणकाली नगरपालिका, काठमाण्डौं २०७९/०८० नभएको
९. बागमती प्रदेश काठमाण्डौं नागार्जुन नगरपालिका, काठमाण्डौं २०७९/०८० नभएको
१०. बागमती प्रदेश काठमाण्डौं बुढानिलकण्ठ नगरपालिका, काठमाण्डौं २०७९/०८० नभएको
११. बागमती प्रदेश काठमाण्डौं शंखरापुर नगरपालिका, काठमाण्डौं २०७९/०८० नभएको
Showing 1 to 11 of 11 entries | Takes 0.25 seconds to render