साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. बागमती प्रदेश चितवन भरतपुर महानगरपालिका, चितवन २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
२. बागमती प्रदेश चितवन कालिका नगरपालिका, चितवन २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
३. बागमती प्रदेश चितवन खैरहनी नगरपालिका, चितवन २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
४. बागमती प्रदेश चितवन माडी नगरपालिका, चितवन २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
५. बागमती प्रदेश चितवन रत्ननगर नगरपालिका, चितवन २०७८/७९ भएको २०७८ असार ६ गते आइतबार २०७८-३-१८
६. बागमती प्रदेश चितवन राप्ती नगरपालिका, चितवन २०७८/७९ भएको २०७८ असार ७ गते सोमबार २०७८-३-७
७. बागमती प्रदेश चितवन इच्छाकामना गाउँपालिका, चितवन २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
Showing 1 to 7 of 7 entries | Takes 0.19 seconds to render