साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १०   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. गण्डकी प्रदेश तनहुँ भानु नगरपालिका, तनहुँ २०७८/७९ भएको २०७८ असार २८ गते सोमबार २०७८-३-२८
२. गण्डकी प्रदेश तनहुँ भिमाद नगरपालिका, तनहुँ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१६
३. गण्डकी प्रदेश तनहुँ व्यास नगरपालिका, तनहुँ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२३
४. गण्डकी प्रदेश तनहुँ शुक्लागण्डकी नगरपालिका, तनहुँ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
५. गण्डकी प्रदेश तनहुँ आँबुखैरेनी गाउँपालिका, तनहुँ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
६. गण्डकी प्रदेश तनहुँ ऋषिङ्ग गाउँपालिका, तनहुँ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-४-७
७. गण्डकी प्रदेश तनहुँ घिरिङ गाउँपालिका, तनहुँ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
८. गण्डकी प्रदेश तनहुँ देवघाट गाउँपालिका, तनहुँ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-४-३२
९. गण्डकी प्रदेश तनहुँ म्याग्दे गाउँपालिका, तनहुँ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१०. गण्डकी प्रदेश तनहुँ बन्दिपुर गाउँपालिका, तनहुँ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
Showing 1 to 10 of 10 entries | Takes 0.19 seconds to render