छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका: ११

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका, गोरखा २०७९/०८० नभएको
२. गण्डकी प्रदेश गोरखा पालुङटार नगरपालिका, गोरखा २०७९/०८० नभएको
३. गण्डकी प्रदेश गोरखा अजिरकोट गाउँपालिका, गोरखा २०७९/०८० नभएको
४. गण्डकी प्रदेश गोरखा आरूघाट गाउँपालिका, गोरखा २०७९/०८० नभएको
५. गण्डकी प्रदेश गोरखा गण्डकी गाउँपालिका, गोरखा २०७९/०८० नभएको
६. गण्डकी प्रदेश गोरखा चुमनुव्री गाउँपालिका, गोरखा २०७९/०८० नभएको
७. गण्डकी प्रदेश गोरखा धार्चे गाउँपालिका, गोरखा २०७९/०८० नभएको
८. गण्डकी प्रदेश गोरखा भिमसेनथापा गाउँपालिका, गोरखा २०७९/०८० नभएको
९. गण्डकी प्रदेश गोरखा शहिद लखन गाउँपालिका, गोरखा २०७९/०८० नभएको
१०. गण्डकी प्रदेश गोरखा सिरानचोक गाउँपालिका, गोरखा २०७९/०८० नभएको
११. गण्डकी प्रदेश गोरखा बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका, गोरखा २०७९/०८० नभएको
Showing 1 to 11 of 11 entries | Takes 0.23 seconds to render