छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका: १०

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी मुसिकोट नगरपालिका, गुल्मी २०७९/०८० नभएको
२. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी रेसुंगा नगरपालिका, गुल्मी २०७९/०८० नभएको
३. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी इस्मा गाउँपालिका, गुल्मी २०७९/०८० नभएको
४. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी कालीगण्डकी गाउँपालिका, गुल्मी २०७९/०८० नभएको
५. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी गुल्मीदरबार गाउँपालिका, गुल्मी २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-११
६. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी चन्द्रकोट गाउँपालिका, गुल्मी २०७९/०८० नभएको
७. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी छत्रकोट गाउँपालिका, गुल्मी २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
८. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी धुर्कोट गाउँपालिका, गुल्मी २०७९/०८० नभएको
९. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी मदाने गाउँपालिका, गुल्मी २०७९/०८० नभएको
१०. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी मालिका गाउँपालिका, गुल्मी २०७९/०८० नभएको
११. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी रुरुक्षेत्र गाउँपालिका, गुल्मी २०७९/०८० नभएको
१२. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी सत्यवती गाउँपालिका, गुल्मी २०७९/०८० नभएको
Showing 1 to 12 of 12 entries | Takes 0.24 seconds to render