हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. लुम्बिनी प्रदेश बाँके नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिका, बाँके २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१६
२. लुम्बिनी प्रदेश बाँके कोहलपुर नगरपालिका, बाँके २०७९/८० भएको २०७९ असार ८ गते बुधबार २०७९-३-१६
३. लुम्बिनी प्रदेश बाँके खजुरा गाउँपालिका, बाँके २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२३
४. लुम्बिनी प्रदेश बाँके जानकी गाउँपालिका, बाँके २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-३१
५. लुम्बिनी प्रदेश बाँके डुडुवा गाउँपालिका, बाँके २०७९/८० भएको २०७९ पौष ४ गते सोमबार २०७९-९-५
६. लुम्बिनी प्रदेश बाँके नरैनापुर गाउँपालिका, बाँके २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
७. लुम्बिनी प्रदेश बाँके बैजनाथ गाउँपालिका, बाँके २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१३
८. लुम्बिनी प्रदेश बाँके राप्तीसोनारी गाउँपालिका, बाँके २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२१
Showing 1 to 8 of 8 entries | Takes 0.08 seconds to render