छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. कर्णाली प्रदेश हुम्ला अदानचुली गाउँपालिका, हुम्ला २०७९/०८० नभएको
२. कर्णाली प्रदेश हुम्ला खार्पुनाथ गाउँपालिका, हुम्ला २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
३. कर्णाली प्रदेश हुम्ला चंखेली गाउँपालिका, हुम्ला २०७९/०८० नभएको
४. कर्णाली प्रदेश हुम्ला ताँजाकोट गाउँपालिका, हुम्ला २०७९/०८० नभएको
५. कर्णाली प्रदेश हुम्ला नाम्खा गाउँपालिका, हुम्ला २०७९/०८० नभएको
६. कर्णाली प्रदेश हुम्ला सर्केगाड गाउँपालिका, हुम्ला २०७९/०८० नभएको
७. कर्णाली प्रदेश हुम्ला सिमकोट गाउँपालिका, हुम्ला २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
Showing 1 to 7 of 7 entries | Takes 0.23 seconds to render