छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. कर्णाली प्रदेश जाजरकोट छेडागाड नगरपालिका, जाजरकोट २०७९/०८० नभएको
२. कर्णाली प्रदेश जाजरकोट नलगाड नगरपालिका, जाजरकोट २०७९/०८० नभएको
३. कर्णाली प्रदेश जाजरकोट भेरी नगरपालिका, जाजरकोट २०७९/०८० नभएको
४. कर्णाली प्रदेश जाजरकोट कुसे गाउँपालिका, जाजरकोट २०७९/०८० नभएको
५. कर्णाली प्रदेश जाजरकोट जुनीचाँदे गाउँपालिका, जाजरकोट २०७९/०८० नभएको
६. कर्णाली प्रदेश जाजरकोट बारेकोट गाउँपालिका, जाजरकोट २०७९/०८० नभएको
७. कर्णाली प्रदेश जाजरकोट शिवालय गाउँपालिका, जाजरकोट २०७९/०८० नभएको
Showing 1 to 7 of 7 entries | Takes 0.23 seconds to render