साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. कर्णाली प्रदेश जाजरकोट छेडागाड नगरपालिका, जाजरकोट २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-११
२. कर्णाली प्रदेश जाजरकोट नलगाड नगरपालिका, जाजरकोट २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-१८
३. कर्णाली प्रदेश जाजरकोट भेरी नगरपालिका, जाजरकोट २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-११
४. कर्णाली प्रदेश जाजरकोट कुसे गाउँपालिका, जाजरकोट २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
५. कर्णाली प्रदेश जाजरकोट जुनीचाँदे गाउँपालिका, जाजरकोट २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
६. कर्णाली प्रदेश जाजरकोट बारेकोट गाउँपालिका, जाजरकोट २०७८/७९ भएको २०७८ असार १२ गते शनिबार २०७८-३-१२
७. कर्णाली प्रदेश जाजरकोट शिवालय गाउँपालिका, जाजरकोट २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
Showing 1 to 7 of 7 entries | Takes 0.2 seconds to render