साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ७९   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
२६. कर्णाली प्रदेश जुम्ला सिंजा गाउँपालिका, जुम्ला २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
२७. कर्णाली प्रदेश जुम्ला हिमा गाउँपालिका, जुम्ला २०७८/७९ भएको २०७८ असार १३ गते आइतबार २०७८-३-१३
२८. कर्णाली प्रदेश कालिकोट खाँडाचक्र नगरपालिका, कालिकोट २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
२९. कर्णाली प्रदेश कालिकोट तिलागुफा नगरपालिका, कालिकोट २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१५
३०. कर्णाली प्रदेश कालिकोट रास्कोट नगरपालिका, कालिकोट २०७८/७९ भएको २०७८ असार ३१ गते बिहीबार २०७८-३-३१
३१. कर्णाली प्रदेश कालिकोट शुभ कालिका गाउँपालिका, कालिकोट २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
३२. कर्णाली प्रदेश कालिकोट नरहरिनाथ गाउँपालिका, कालिकोट २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
३३. कर्णाली प्रदेश कालिकोट पचालझरना गाउँपलिका, कालिकोट २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-१०
३४. कर्णाली प्रदेश कालिकोट पलाता गाउँपालिका, कालिकोट २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-१०
३५. कर्णाली प्रदेश कालिकोट महावै गाउँपालिका, कालिकोट २०७८/७९ भएको २०७८ असार २८ गते सोमबार २०७८-३-२९
३६. कर्णाली प्रदेश कालिकोट सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका, कालिकोट २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
३७. कर्णाली प्रदेश रुकुम (पश्चिम भाग) आठबिसकोट नगरपालिका, रुकुम (पश्चिम भाग) २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२५
३८. कर्णाली प्रदेश रुकुम (पश्चिम भाग) चौरजहारी नगरपालिका, रुकुम (पश्चिम भाग) २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-११
३९. कर्णाली प्रदेश रुकुम (पश्चिम भाग) मुसिकोट नगरपालिका, रुकुम (पश्चिम भाग) २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२४
४०. कर्णाली प्रदेश रुकुम (पश्चिम भाग) त्रिवेणी गाउँपालिका, रुकुम (पश्चिम भाग) २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१५
४१. कर्णाली प्रदेश रुकुम (पश्चिम भाग) बाँफिकोट गाउँपालिका, रुकुम (पश्चिम भाग) २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-४-१९
४२. कर्णाली प्रदेश रुकुम (पश्चिम भाग) सानीभेरी गाउँपालिका, रुकुम (पश्चिम भाग) २०७८/७९ भएको २०७८ असार ८ गते मंगलबार २०७८-३-२५
४३. कर्णाली प्रदेश सल्यान बागचौर नगरपालिका, सल्यान २०७८/७९ भएको २०७८ असार २७ गते आइतबार २०७८-३-२७
४४. कर्णाली प्रदेश सल्यान बनगाँड कुपिण्डे नगरपालिका, सल्यान २०७८/७९ भएको २०७८ आश्विन १३ गते बुधबार २०७८-६-१३
४५. कर्णाली प्रदेश सल्यान शारदा नगरपालिका, सल्यान २०७८/७९ भएको २०७८ असार १२ गते शनिबार २०७८-४-१०
४६. कर्णाली प्रदेश सल्यान कपुरकोट गाउँपालिका, सल्यान २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
४७. कर्णाली प्रदेश सल्यान कालिमाटी गाउँपालिका, सल्यान २०७८/७९ भएको २०७८ असार ८ गते मंगलबार २०७८-३-८
४८. कर्णाली प्रदेश सल्यान कुमाख गाउँपालिका, सल्यान २०७८/७९ भएको २०७८ असार १७ गते बिहीबार २०७८-३-१९
४९. कर्णाली प्रदेश सल्यान छत्रेश्वरी गाउँपालिका, सल्यान २०७८/७९ भएको २०७८ असार १६ गते बुधबार २०७८-३-१६
५०. कर्णाली प्रदेश सल्यान सिद्ध कुमाख गाउँपालिका, सल्यान २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
Showing 26 to 50 of 79 entries | Takes 0.24 seconds to render