साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

खोप तथा बाल स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा । (श्री गाउँपालिका सबै, श्री नगरपालिका सबै)

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७ जेठ १३ गते मंगलबार १८:२९:०३ बजे

खोप तथा बाल स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा । (श्री गाउँपालिका सबै, श्री नगरपालिका सबै)


संलग्न फाइल

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन