छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ परिपत्र/निर्देशन

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको नतिजा सार्वजनिक गर्ने कार्यमा पृष्ठपोषण तथा सहजीकरण सम्बन्धमा।(श्री जिल्ला समन्वय समिति सबै)

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७८ माघ ७ गते शुक्रबार १७:४८:५६ बजे

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको नतिजा सार्वजनिक गर्ने कार्यमा पृष्ठपोषण तथा सहजीकरण सम्बन्धमा।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन