साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ News Archive
Clear
क्रस सुचनाको शिर्षक सुचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
१. पुनः ताकेता गरिएको सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७७-३-२९
 
२. आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-३-२८
 
३. राजस्व खाताको रकम संचितकोष खातामा ट्रान्सफर गर्ने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७७-३-२८
 
४. अस्थायी दरबन्दी विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७७-३-२६
 
५. कृषि तथा पशुसेवा प्राविधिकको थप तलव भत्ता भुक्तानी सम्बन्धमा । (कार्यक्रम लागुभएका स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७७-३-२५
 
६. लोक सेवा आयोगबाट सिफारिश भई आउनु भएका कर्मचारीहरुलाई कामकाज गर्न तोकिएको सूचना । परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७७-३-२५
 
७. श्रेणी विहिन कर्मचारीको स्तरबृद्धि सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७७-३-२२
 
८. आवश्यक समन्वय सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-३-२१
 
९. बिवरण उपलब्ध गराई सहयोग गरिदिने। (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-३-२१
 
१०. लोक सेवा आयोगबाट सिफारिश भई आउनु भएका कर्मचारीहरुलाई कामकाज गर्न तोकिएको सूचना । सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७७-३-२०
 
११. अभिमुखीकरण तालिममा सहभागिता सम्बन्धमा । सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७७-३-१९
 
१२. गरिवी निवारणका लागि लघु उधम विकास कार्यक्रम (मेड्पा) सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-३-१८
 
१३. सम्पति विवरण बुझाउने सम्बन्धमा । (स्थानीयतहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७७-३-१८
 
१४. स्वदेशी कृषि उत्पादन उपभोग प्रवर्धन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-३-१७
 
१५. सलह कीराको व्यवस्थापन सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-३-१७
 
Showing 1 to 15 of 994 records