साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १०   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. प्रदेश नं. १ संखुवासभा खाँदवारी नगरपालिका, संखुवासभा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१०
२. प्रदेश नं. १ संखुवासभा चैनपुर नगरपालिका, संखुवासभा २०७७/७८ भएको २०७७ असार २९ गते सोमबार
३. प्रदेश नं. १ संखुवासभा धर्मदेवी नगरपालिका, संखुवासभा २०७७/७८ भएको २०७७ असार २५ गते बिहीबार
४. प्रदेश नं. १ संखुवासभा पाँचखपन नगरपालिका, संखुवासभा २०७७/७८ भएको २०७७ असार २८ गते आइतबार २०७७-३-२९
५. प्रदेश नं. १ संखुवासभा मादी नगरपालिका, संखुवासभा २०७७/७८ भएको २०७७ असार २४ गते बुधबार
६. प्रदेश नं. १ संखुवासभा चिचिला गाउँपालिका, संखुवासभा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
७. प्रदेश नं. १ संखुवासभा भोटखोला गाउँपालिका, संखुवासभा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
८. प्रदेश नं. १ संखुवासभा मकालु गाउँपालिका, संखुवासभा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
९. प्रदेश नं. १ संखुवासभा सभापोखरी गाउँपालिका, संखुवासभा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
१०. प्रदेश नं. १ संखुवासभा सिलीचोङ गाउँपालिका, संखुवासभा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
Showing 1 to 10 of 10 entries | Takes 0.19 seconds to render