साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १७   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. प्रदेश नं. १ मोरङ विराटनगर महानगरपालिका, मोरङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१४
२. प्रदेश नं. १ मोरङ उर्लाबारी नगरपालिका, मोरङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-११
३. प्रदेश नं. १ मोरङ पथरी शनिश्चरे नगरपालिका, मोरङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
४. प्रदेश नं. १ मोरङ बेलवारी नगरपालिका, मोरङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
५. प्रदेश नं. १ मोरङ रंगेली नगरपालिका, मोरङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार २९ गते सोमबार
६. प्रदेश नं. १ मोरङ रतुवामाई नगरपालिका, मोरङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१०
७. प्रदेश नं. १ मोरङ लेटाङ नगरपालिका, मोरङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-२६
८. प्रदेश नं. १ मोरङ सुनवर्षी नगरपालिका, मोरङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-२९
९. प्रदेश नं. १ मोरङ सुन्दर हरैचा नगरपालिका, मोरङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
१०. प्रदेश नं. १ मोरङ कटहरी गाउँपालिका, मोरङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१९
११. प्रदेश नं. १ मोरङ कानेपोखरी गाउँपालिका, मोरङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
१२. प्रदेश नं. १ मोरङ केराबारी गाउँपालिका, मोरङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
१३. प्रदेश नं. १ मोरङ ग्रामथान गाउँपालिका, मोरङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१०
१४. प्रदेश नं. १ मोरङ जहदा गाउँपालिका, मोरङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
१५. प्रदेश नं. १ मोरङ धनपालथान गाउँपालिका, मोरङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार २९ गते सोमबार २०७७-३-२९
१६. प्रदेश नं. १ मोरङ बुढीगंगा गाउँपालिका, मोरङ २०७७/७८ भएको २०७७ श्रावण ३० गते शुक्रबार
१७. प्रदेश नं. १ मोरङ मिक्लाजुङ गाउँपालिका, मोरङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
Showing 1 to 17 of 17 entries | Takes 0.21 seconds to render