छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १३७   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. प्रदेश नं. १ ताप्लेजुङ फुङलिङ नगरपालिका, ताप्लेजुङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
२. प्रदेश नं. १ ताप्लेजुङ आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका, ताप्लेजुङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
३. प्रदेश नं. १ ताप्लेजुङ फक्ताङलुङ गाउँपालिका, ताप्लेजुङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
४. प्रदेश नं. १ ताप्लेजुङ मिक्वाखोला गाउँपालिका, ताप्लेजुङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
५. प्रदेश नं. १ ताप्लेजुङ मेरिङदेन गाउँपालिका, ताप्लेजुङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार ९ गते मंगलबार
६. प्रदेश नं. १ ताप्लेजुङ मैवाखोला गाउँपालिका, ताप्लेजुङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
७. प्रदेश नं. १ ताप्लेजुङ पाथिभरा याङ्वरक गाउँपालिका, ताप्लेजुङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
८. प्रदेश नं. १ ताप्लेजुङ सिदिङ्वा गाउँपालिका, ताप्लेजुङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१०
९. प्रदेश नं. १ ताप्लेजुङ सिरीजङ्घा गाउँपालिका, ताप्लेजुङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार ९ गते मंगलबार
१०. प्रदेश नं. १ पाँचथर फिदिम नगरपालिका, पाँचथर २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
११. प्रदेश नं. १ पाँचथर कुम्मायक गाउँपालिका, पाँचथर २०७७/७८ भएको २०७७ असार ८ गते सोमबार
१२. प्रदेश नं. १ पाँचथर तुम्वेवा गाउँपालिका, पाँचथर २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
१३. प्रदेश नं. १ पाँचथर फालेलुङ गाउँपालिका, पाँचथर २०७७/७८ भएको २०७७ असार १४ गते आइतबार
१४. प्रदेश नं. १ पाँचथर फाल्गुनन्द गाउँपालिका, पाँचथर २०७७/७८ भएको २०७७ असार ९ गते मंगलबार २०७७-३-१०
१५. प्रदेश नं. १ पाँचथर मिक्लाजुङ गाउँपालिका, पाँचथर २०७७/७८ भएको २०७७ असार ९ गते मंगलबार २०७७-३-२२
१६. प्रदेश नं. १ पाँचथर याङवरक गाउँपालिका, पाँचथर २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
१७. प्रदेश नं. १ पाँचथर हिलिहाङ गाउँपालिका, पाँचथर २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१०
१८. प्रदेश नं. १ इलाम ईलाम नगरपालिका, इलाम २०७७/७८ भएको २०७७ असार ९ गते मंगलबार २०७७-३-१०
१९. प्रदेश नं. १ इलाम देउमाई नगरपालिका, इलाम २०७७/७८ भएको २०७७ असार ९ गते मंगलबार
२०. प्रदेश नं. १ इलाम माई नगरपालिका, इलाम २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
२१. प्रदेश नं. १ इलाम सुर्योदय नगरपालिका, इलाम २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
२२. प्रदेश नं. १ इलाम चुलाचुली गाउँपालिका, इलाम २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१०
२३. प्रदेश नं. १ इलाम फाकफोकथुम गाउँपालिका, इलाम २०७७/७८ भएको २०७७ असार ११ गते बिहीबार
२४. प्रदेश नं. १ इलाम माईजोगमाई गाउँपालिका, इलाम २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
२५. प्रदेश नं. १ इलाम माङसेबुङ गाउँपालिका, इलाम २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
Showing 1 to 25 of 137 entries | Takes 0.32 seconds to render