हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १३७   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
१. कोशी प्रदेश ताप्लेजुङ फुङलिङ नगरपालिका, ताप्लेजुङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार विस्तृतमा
२. कोशी प्रदेश ताप्लेजुङ आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका, ताप्लेजुङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार विस्तृतमा
३. कोशी प्रदेश ताप्लेजुङ फक्ताङलुङ गाउँपालिका, ताप्लेजुङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार विस्तृतमा
४. कोशी प्रदेश ताप्लेजुङ मिक्वाखोला गाउँपालिका, ताप्लेजुङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार विस्तृतमा
५. कोशी प्रदेश ताप्लेजुङ मेरिङदेन गाउँपालिका, ताप्लेजुङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार ९ गते मंगलबार विस्तृतमा
६. कोशी प्रदेश ताप्लेजुङ मैवाखोला गाउँपालिका, ताप्लेजुङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार विस्तृतमा
७. कोशी प्रदेश ताप्लेजुङ पाथिभरा याङ्वरक गाउँपालिका, ताप्लेजुङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार विस्तृतमा
८. कोशी प्रदेश ताप्लेजुङ सिदिङ्वा गाउँपालिका, ताप्लेजुङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१० विस्तृतमा
९. कोशी प्रदेश ताप्लेजुङ सिरीजङ्घा गाउँपालिका, ताप्लेजुङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार ९ गते मंगलबार विस्तृतमा
१०. कोशी प्रदेश पाँचथर फिदिम नगरपालिका, पाँचथर २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार विस्तृतमा
११. कोशी प्रदेश पाँचथर कुम्मायक गाउँपालिका, पाँचथर २०७७/७८ भएको २०७७ असार ८ गते सोमबार विस्तृतमा
१२. कोशी प्रदेश पाँचथर तुम्वेवा गाउँपालिका, पाँचथर २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार विस्तृतमा
१३. कोशी प्रदेश पाँचथर फालेलुङ गाउँपालिका, पाँचथर २०७७/७८ भएको २०७७ असार १४ गते आइतबार विस्तृतमा
१४. कोशी प्रदेश पाँचथर फाल्गुनन्द गाउँपालिका, पाँचथर २०७७/७८ भएको २०७७ असार ९ गते मंगलबार २०७७-३-१० विस्तृतमा
१५. कोशी प्रदेश पाँचथर मिक्लाजुङ गाउँपालिका, पाँचथर २०७७/७८ भएको २०७७ असार ९ गते मंगलबार २०७७-३-२२ विस्तृतमा
१६. कोशी प्रदेश पाँचथर याङवरक गाउँपालिका, पाँचथर २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार विस्तृतमा
१७. कोशी प्रदेश पाँचथर हिलिहाङ गाउँपालिका, पाँचथर २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१० विस्तृतमा
१८. कोशी प्रदेश इलाम ईलाम नगरपालिका, इलाम २०७७/७८ भएको २०७७ असार ९ गते मंगलबार २०७७-३-१० विस्तृतमा
१९. कोशी प्रदेश इलाम देउमाई नगरपालिका, इलाम २०७७/७८ भएको २०७७ असार ९ गते मंगलबार विस्तृतमा
२०. कोशी प्रदेश इलाम माई नगरपालिका, इलाम २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार विस्तृतमा
२१. कोशी प्रदेश इलाम सुर्योदय नगरपालिका, इलाम २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार विस्तृतमा
२२. कोशी प्रदेश इलाम चुलाचुली गाउँपालिका, इलाम २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१० विस्तृतमा
२३. कोशी प्रदेश इलाम फाकफोकथुम गाउँपालिका, इलाम २०७७/७८ भएको २०७७ असार ११ गते बिहीबार विस्तृतमा
२४. कोशी प्रदेश इलाम माईजोगमाई गाउँपालिका, इलाम २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार विस्तृतमा
२५. कोशी प्रदेश इलाम माङसेबुङ गाउँपालिका, इलाम २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार विस्तृतमा
Showing 1 to 25 of 137 entries | Takes 0.17 seconds to render