हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १३७   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. कोशी प्रदेश ताप्लेजुङ फुङलिङ नगरपालिका, ताप्लेजुङ २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-११
२. कोशी प्रदेश ताप्लेजुङ आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका, ताप्लेजुङ २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
३. कोशी प्रदेश ताप्लेजुङ फक्ताङलुङ गाउँपालिका, ताप्लेजुङ २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
४. कोशी प्रदेश ताप्लेजुङ मिक्वाखोला गाउँपालिका, ताप्लेजुङ २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
५. कोशी प्रदेश ताप्लेजुङ मेरिङदेन गाउँपालिका, ताप्लेजुङ २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
६. कोशी प्रदेश ताप्लेजुङ मैवाखोला गाउँपालिका, ताप्लेजुङ २०७९/८० भएको २०७९ असार ९ गते बिहीबार २०७९-३-९
७. कोशी प्रदेश ताप्लेजुङ पाथिभरा याङ्वरक गाउँपालिका, ताप्लेजुङ २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२६
८. कोशी प्रदेश ताप्लेजुङ सिदिङ्वा गाउँपालिका, ताप्लेजुङ २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
९. कोशी प्रदेश ताप्लेजुङ सिरीजङ्घा गाउँपालिका, ताप्लेजुङ २०७९/८० भएको २०७९ असार ९ गते बिहीबार २०७९-३-९
१०. कोशी प्रदेश पाँचथर फिदिम नगरपालिका, पाँचथर २०७९/८० भएको २०७९ श्रावण १० गते मंगलबार २०७९-३-१०
११. कोशी प्रदेश पाँचथर कुम्मायक गाउँपालिका, पाँचथर २०७९/८० भएको २०७९ श्रावण १० गते मंगलबार २०७९-३-२५
१२. कोशी प्रदेश पाँचथर तुम्वेवा गाउँपालिका, पाँचथर २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
१३. कोशी प्रदेश पाँचथर फालेलुङ गाउँपालिका, पाँचथर २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
१४. कोशी प्रदेश पाँचथर फाल्गुनन्द गाउँपालिका, पाँचथर २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
१५. कोशी प्रदेश पाँचथर मिक्लाजुङ गाउँपालिका, पाँचथर २०७९/८० भएको २०७९ असार ९ गते बिहीबार २०७९-३-९
१६. कोशी प्रदेश पाँचथर याङवरक गाउँपालिका, पाँचथर २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
१७. कोशी प्रदेश पाँचथर हिलिहाङ गाउँपालिका, पाँचथर २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२३
१८. कोशी प्रदेश इलाम ईलाम नगरपालिका, इलाम २०७९/८० भएको २०७९ असार ९ गते बिहीबार २०७९-३-१०
१९. कोशी प्रदेश इलाम देउमाई नगरपालिका, इलाम २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
२०. कोशी प्रदेश इलाम माई नगरपालिका, इलाम २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१२
२१. कोशी प्रदेश इलाम सुर्योदय नगरपालिका, इलाम २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१२
२२. कोशी प्रदेश इलाम चुलाचुली गाउँपालिका, इलाम २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
२३. कोशी प्रदेश इलाम फाकफोकथुम गाउँपालिका, इलाम २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
२४. कोशी प्रदेश इलाम माईजोगमाई गाउँपालिका, इलाम २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-३
२५. कोशी प्रदेश इलाम माङसेबुङ गाउँपालिका, इलाम २०७९/८० भएको २०७९ असार ९ गते बिहीबार २०७९-३-९
Showing 1 to 25 of 137 entries | Takes 0.12 seconds to render