छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १३७   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
२६. प्रदेश नं. १ इलाम रोङ गाउँपालिका, इलाम २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-११
२७. प्रदेश नं. १ इलाम सन्दकपुर गाउँपालिका, इलाम २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-११
२८. प्रदेश नं. १ झापा अर्जुनधारा नगरपालिका, झापा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-३२
२९. प्रदेश नं. १ झापा कन्काई नगरपालिका, झापा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-३१
३०. प्रदेश नं. १ झापा गौरादह नगरपालिका, झापा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-३०
३१. प्रदेश नं. १ झापा दमक नगरपालिका, झापा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-४-११
३२. प्रदेश नं. १ झापा विर्तामोड नगरपालिका, झापा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२२
३३. प्रदेश नं. १ झापा भद्रपुर नगरपालिका, झापा २०७९/०८० भएको २०७९ असार ९ गते बिहीबार २०७९-३-९
३४. प्रदेश नं. १ झापा मेचीनगर नगरपालिका, झापा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२५
३५. प्रदेश नं. १ झापा शिवसताक्षी नगरपालिका, झापा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१६
३६. प्रदेश नं. १ झापा कचनकवल गाउँपालिका, झापा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-३०
३७. प्रदेश नं. १ झापा कमल गाउँपालिका, झापा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१७
३८. प्रदेश नं. १ झापा गौरिगंज गाउँपालिका, झापा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२८
३९. प्रदेश नं. १ झापा झापा गाउँपालिका, झापा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-११
४०. प्रदेश नं. १ झापा बाह्रदशी गाउँपालिका, झापा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
४१. प्रदेश नं. १ झापा बुद्धशान्ति गाउँपालिका, झापा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२४
४२. प्रदेश नं. १ झापा हल्दिबारी गाउँपालिका, झापा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१७
४३. प्रदेश नं. १ संखुवासभा खाँदवारी नगरपालिका, संखुवासभा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
४४. प्रदेश नं. १ संखुवासभा चैनपुर नगरपालिका, संखुवासभा २०७९/०८० भएको २०७९ श्रावण १० गते मंगलबार २०७९-३-१३
४५. प्रदेश नं. १ संखुवासभा धर्मदेवी नगरपालिका, संखुवासभा २०७९/०८० भएको २०७९ असार २५ गते शनिबार २०७९-३-२५
४६. प्रदेश नं. १ संखुवासभा पाँचखपन नगरपालिका, संखुवासभा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२५
४७. प्रदेश नं. १ संखुवासभा मादी नगरपालिका, संखुवासभा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२७
४८. प्रदेश नं. १ संखुवासभा चिचिला गाउँपालिका, संखुवासभा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१५
४९. प्रदेश नं. १ संखुवासभा भोटखोला गाउँपालिका, संखुवासभा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
५०. प्रदेश नं. १ संखुवासभा मकालु गाउँपालिका, संखुवासभा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१२
Showing 26 to 50 of 137 entries | Takes 0.32 seconds to render