साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १३५   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
२६. प्रदेश नं. १ इलाम रोङ गाउँपालिका, इलाम २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१५
२७. प्रदेश नं. १ इलाम सन्दकपुर गाउँपालिका, इलाम २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-११
२८. प्रदेश नं. १ झापा अर्जुनधारा नगरपालिका, झापा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
२९. प्रदेश नं. १ झापा कन्काई नगरपालिका, झापा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-३०
३०. प्रदेश नं. १ झापा गौरादह नगरपालिका, झापा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
३१. प्रदेश नं. १ झापा दमक नगरपालिका, झापा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१९
३२. प्रदेश नं. १ झापा विर्तामोड नगरपालिका, झापा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२०
३३. प्रदेश नं. १ झापा भद्रपुर नगरपालिका, झापा २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-१६
३४. प्रदेश नं. १ झापा मेचीनगर नगरपालिका, झापा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२५
३५. प्रदेश नं. १ झापा शिवसताक्षी नगरपालिका, झापा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१७
३६. प्रदेश नं. १ झापा कचनकवल गाउँपालिका, झापा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२७
३७. प्रदेश नं. १ झापा कमल गाउँपालिका, झापा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-११
३८. प्रदेश नं. १ झापा गौरिगंज गाउँपालिका, झापा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२१
३९. प्रदेश नं. १ झापा झापा गाउँपालिका, झापा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
४०. प्रदेश नं. १ झापा बाह्रदशी गाउँपालिका, झापा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-३१
४१. प्रदेश नं. १ झापा बुद्धशान्ति गाउँपालिका, झापा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२६
४२. प्रदेश नं. १ झापा हल्दिबारी गाउँपालिका, झापा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
४३. प्रदेश नं. १ संखुवासभा खाँदवारी नगरपालिका, संखुवासभा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
४४. प्रदेश नं. १ संखुवासभा चैनपुर नगरपालिका, संखुवासभा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२६
४५. प्रदेश नं. १ संखुवासभा धर्मदेवी नगरपालिका, संखुवासभा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
४६. प्रदेश नं. १ संखुवासभा पाँचखपन नगरपालिका, संखुवासभा २०७८/७९ नभएको
४७. प्रदेश नं. १ संखुवासभा मादी नगरपालिका, संखुवासभा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२७
४८. प्रदेश नं. १ संखुवासभा चिचिला गाउँपालिका, संखुवासभा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
४९. प्रदेश नं. १ संखुवासभा भोटखोला गाउँपालिका, संखुवासभा २०७८/७९ भएको २०७८ असार २४ गते बिहीबार २०७८-३-२९
५०. प्रदेश नं. १ संखुवासभा मकालु गाउँपालिका, संखुवासभा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-११
Showing 26 to 50 of 137 entries | Takes 0.23 seconds to render