साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १३५   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
५१. प्रदेश नं. १ संखुवासभा सभापोखरी गाउँपालिका, संखुवासभा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
५२. प्रदेश नं. १ संखुवासभा सिलीचोङ गाउँपालिका, संखुवासभा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१२
५३. प्रदेश नं. १ तेह्रथुम म्याङलुङ नगरपालिका, तेह्रथुम २०७८/७९ भएको २०७८ असार ३१ गते बिहीबार २०७८-३-३१
५४. प्रदेश नं. १ तेह्रथुम लालीगुराँस नगरपालिका, तेह्रथुम २०७८/७९ भएको २०७८ असार २० गते आइतबार २०७८-३-३१
५५. प्रदेश नं. १ तेह्रथुम आठराई गाउँपालिका, तेह्रथुम २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-३१
५६. प्रदेश नं. १ तेह्रथुम छथर गाउँपालिका, तेह्रथुम २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
५७. प्रदेश नं. १ तेह्रथुम फेदाप गाउँपालिका, तेह्रथुम २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
५८. प्रदेश नं. १ तेह्रथुम मेन्छयायेम गाउँपालिका, तेह्रथुम २०७८/७९ भएको २०७८ भाद्र १४ गते सोमबार २०७८-५-१४
५९. प्रदेश नं. १ भोजपुर भोजपुर नगरपालिका, भोजपुर २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
६०. प्रदेश नं. १ भोजपुर षडानन्द नगरपालिका, भोजपुर २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-११
६१. प्रदेश नं. १ भोजपुर अरुण गाउँपालिका, भोजपुर २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
६२. प्रदेश नं. १ भोजपुर आमचोक गाउँपालिका, भोजपुर २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२६
६३. प्रदेश नं. १ भोजपुर टेम्केमैयुङ गाउँपालिका, भोजपुर २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-९
६४. प्रदेश नं. १ भोजपुर पौवादुङ्मा गाउँपालिका, भोजपुर २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
६५. प्रदेश नं. १ भोजपुर रामप्रसाद राई गाउँपालिका, भोजपुर २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
६६. प्रदेश नं. १ भोजपुर साल्पासिलिछो गाउँपालिका, भोजपुर २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-१०
६७. प्रदेश नं. १ भोजपुर हतुवागढी गाउँपालिका, भोजपुर २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२४
६८. प्रदेश नं. १ धनकुटा धनकुटा नगरपालिका, धनकुटा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
६९. प्रदेश नं. १ धनकुटा पाख्रिवास नगरपालिका, धनकुटा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
७०. प्रदेश नं. १ धनकुटा महालक्ष्मी नगरपालिका, धनकुटा २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-१५
७१. प्रदेश नं. १ धनकुटा सहिदभुमि गाउँपालिका, धनकुटा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
७२. प्रदेश नं. १ धनकुटा चौबिसे गाउँपालिका, धनकुटा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
७३. प्रदेश नं. १ धनकुटा छथर जोरपाटी गाउँपालिका, धनकुटा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२५
७४. प्रदेश नं. १ धनकुटा साँगुरीगढी गाउँपालिका, धनकुटा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
७५. प्रदेश नं. १ सुनसरी इटहरी उप-महानगरपालिका, सुनसरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-३१
Showing 51 to 75 of 137 entries | Takes 0.23 seconds to render