छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १३७   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
५१. प्रदेश नं. १ संखुवासभा सभापोखरी गाउँपालिका, संखुवासभा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-३१
५२. प्रदेश नं. १ संखुवासभा सिलीचोङ गाउँपालिका, संखुवासभा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-११
५३. प्रदेश नं. १ तेह्रथुम म्याङलुङ नगरपालिका, तेह्रथुम २०७९/०८० भएको २०७९ असार १८ गते शनिबार २०७९-३-२७
५४. प्रदेश नं. १ तेह्रथुम लालीगुराँस नगरपालिका, तेह्रथुम २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-३२
५५. प्रदेश नं. १ तेह्रथुम आठराई गाउँपालिका, तेह्रथुम २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१९
५६. प्रदेश नं. १ तेह्रथुम छथर गाउँपालिका, तेह्रथुम २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-३२
५७. प्रदेश नं. १ तेह्रथुम फेदाप गाउँपालिका, तेह्रथुम २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
५८. प्रदेश नं. १ तेह्रथुम मेन्छयायेम गाउँपालिका, तेह्रथुम २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-३१
५९. प्रदेश नं. १ भोजपुर भोजपुर नगरपालिका, भोजपुर २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
६०. प्रदेश नं. १ भोजपुर षडानन्द नगरपालिका, भोजपुर २०७९/०८० भएको २०७९ असार २९ गते बुधबार २०७९-३-२९
६१. प्रदेश नं. १ भोजपुर अरुण गाउँपालिका, भोजपुर २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२०
६२. प्रदेश नं. १ भोजपुर आमचोक गाउँपालिका, भोजपुर २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
६३. प्रदेश नं. १ भोजपुर टेम्केमैयुङ गाउँपालिका, भोजपुर २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
६४. प्रदेश नं. १ भोजपुर पौवादुङ्मा गाउँपालिका, भोजपुर २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
६५. प्रदेश नं. १ भोजपुर रामप्रसाद राई गाउँपालिका, भोजपुर २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
६६. प्रदेश नं. १ भोजपुर साल्पासिलिछो गाउँपालिका, भोजपुर २०७९/०८० भएको २०७९ असार ९ गते बिहीबार २०७९-३-१०
६७. प्रदेश नं. १ भोजपुर हतुवागढी गाउँपालिका, भोजपुर २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
६८. प्रदेश नं. १ धनकुटा धनकुटा नगरपालिका, धनकुटा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२४
६९. प्रदेश नं. १ धनकुटा पाख्रिवास नगरपालिका, धनकुटा २०७९/०८० भएको २०७९ असार २२ गते बुधबार २०७९-३-२२
७०. प्रदेश नं. १ धनकुटा महालक्ष्मी नगरपालिका, धनकुटा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२०
७१. प्रदेश नं. १ धनकुटा सहिदभुमि गाउँपालिका, धनकुटा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२४
७२. प्रदेश नं. १ धनकुटा चौबिसे गाउँपालिका, धनकुटा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
७३. प्रदेश नं. १ धनकुटा छथर जोरपाटी गाउँपालिका, धनकुटा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२५
७४. प्रदेश नं. १ धनकुटा साँगुरीगढी गाउँपालिका, धनकुटा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १९ गते आइतबार २०७९-३-२३
७५. प्रदेश नं. १ सुनसरी इटहरी उप-महानगरपालिका, सुनसरी २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-३१
Showing 51 to 75 of 137 entries | Takes 0.33 seconds to render