छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १३७   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
७६. प्रदेश नं. १ सुनसरी धरान उप-महानगरपालिका, सुनसरी २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२३
७७. प्रदेश नं. १ सुनसरी इनरुवा नगरपालिका, सुनसरी २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
७८. प्रदेश नं. १ सुनसरी दुहवी नगरपालिका, सुनसरी २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१५
७९. प्रदेश नं. १ सुनसरी बराहक्षेत्र नगरपालिका, सुनसरी २०७९/०८० भएको २०७९ असार ७ गते मंगलबार २०७९-३-७
८०. प्रदेश नं. १ सुनसरी रामधुनी नगरपालिका, सुनसरी २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१२
८१. प्रदेश नं. १ सुनसरी कोशी गाउँपालिका, सुनसरी २०७९/०८० भएको २०७९ असार ६ गते सोमबार २०७९-३-३१
८२. प्रदेश नं. १ सुनसरी गढी गाउँपालिका, सुनसरी २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
८३. प्रदेश नं. १ सुनसरी देवानगञ्ज गाउँपालिका, सुनसरी २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१७
८४. प्रदेश नं. १ सुनसरी बर्जु गाउँपालिका, सुनसरी २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२५
८५. प्रदेश नं. १ सुनसरी भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका, सुनसरी २०७९/०८० भएको २०७९ असार ९ गते बिहीबार २०७९-३-९
८६. प्रदेश नं. १ सुनसरी हरिनगर गाउँपालिका, सुनसरी २०७९/०८० भएको २०७९ असार ३ गते शुक्रबार २०७९-३-३
८७. प्रदेश नं. १ मोरङ विराटनगर महानगरपालिका, मोरङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२५
८८. प्रदेश नं. १ मोरङ उर्लाबारी नगरपालिका, मोरङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१२
८९. प्रदेश नं. १ मोरङ पथरी शनिश्चरे नगरपालिका, मोरङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
९०. प्रदेश नं. १ मोरङ बेलवारी नगरपालिका, मोरङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२४
९१. प्रदेश नं. १ मोरङ रंगेली नगरपालिका, मोरङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
९२. प्रदेश नं. १ मोरङ रतुवामाई नगरपालिका, मोरङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार २९ गते बुधबार २०७९-३-२९
९३. प्रदेश नं. १ मोरङ लेटाङ नगरपालिका, मोरङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
९४. प्रदेश नं. १ मोरङ सुनवर्षी नगरपालिका, मोरङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
९५. प्रदेश नं. १ मोरङ सुन्दर हरैचा नगरपालिका, मोरङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार ७ गते मंगलबार २०७९-३-९
९६. प्रदेश नं. १ मोरङ कटहरी गाउँपालिका, मोरङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार ९ गते बिहीबार २०७९-३-९
९७. प्रदेश नं. १ मोरङ कानेपोखरी गाउँपालिका, मोरङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार ९ गते बिहीबार २०७९-३-१०
९८. प्रदेश नं. १ मोरङ केराबारी गाउँपालिका, मोरङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
९९. प्रदेश नं. १ मोरङ ग्रामथान गाउँपालिका, मोरङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
१००. प्रदेश नं. १ मोरङ जहदा गाउँपालिका, मोरङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
Showing 76 to 100 of 137 entries | Takes 0.33 seconds to render